Český svaz chovatelů masného skotu, z.s. (ČSCHMS) byl založen v květnu 1990. Má celorepublikovou působnost a sdružuje chovatele všech masných plemen skotu, která jsou v ČR chována. Od svého založení v roce 1990 se svaz intenzivně věnuje propagaci chovu krav bez tržní produkce mléka formou pořádání seminářů, výstav a chovatelských přehlídek.

Rovněž jsou prostřednictvím svazu rozšiřovány výsledky užitkovosti masného skotu v tisku a formou publikací. V rámci svazu jsou chovatelé jednotlivých plemen sdruženi do chovatelských klubů.

Jednotlivé chovatelské kluby spolupracují s obdobnými organizacemi chovatelů v zemích původu k nám dovážených zvířat.

Tyto kluby mají samostatnost v řízení šlechtitelské práce daného plemene. Stanovují si šlechtitelské programy, standardy plemene a další chovatelské záměry. Delegovaný zástupce klubu popř. asociace je členem výboru Českého svazu chovatelů masného skotu. Počet členů výboru je shodný s počtem klubů (asociací). Předseda je statutární představitel Svazu volený členským shromážděním. Funkční období předsedy je čtyřleté.

Aktuální počet členů ČSCHMS

1011 z toho: 721 řádných • 276 zájmových • 14 čestných

Český svaz chovatelů masného skotu je pověřen Ministerstvem zemědělství ČR řízením šlechtitelské práce v chovu masného skotu v rámci celé republiky. Na základě tohoto pověření provádí svaz kontrolu užitkovosti ve stádech, zajišťuje kontrolu dědičnosti, hodnocení zevnějšku zvířat, výběry mladých býků při jejich zařazování do plemenitby, vede plemenné knihy pro jednotlivá plemena masného skotu. Veškeré výsledky z kontroly užitkovosti a dědičnosti jsou zpracovávány svazem formou vlastní počítačové databáze. Tato činnost je zajišťována prostřednictvím zaměstnanců svazu.

Foto č. 1 Ocenění chovatelů za účast na pařížské výstavě SIMAGENA 2017 (výroční schůze 2017)

 

Předseda ČSCHMS

Předseda je statutární představitel svazu. Koordinuje činnost a jednání Svazu a jeho orgánů a zastupuje svaz navenek. V letošním roce byl na další čtyřleté funkční období zvolen:

Ing. Václav Jungwirth (http://www.cschms.cz/index.php?page=abt_predseda) ze ZD Brloh.

Výbor ČSCHMS

Výbor je orgánem svazu složený z delegovaných zástupců klubů/asociací. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny jiným orgánům nebo organizačním složkám svazu. Počet členů výboru je shodný s počtem klubů/asociací.

Kontakty na členy výboru ČSCHMS za jednotlivá plemena. 

Grémium rad plemenných knih

Grémium předsedů rad plemenných knih je orgánem, který koordinuje a řídí společné zájmy chovatelů masných plemen skotu na úseku objektivních činností a šlechtění plemen v rámci svazu registrovaných/chovaných. Grémium je složeno ze zvolených předsedů jednotlivých rad plemenných knih.

Kontakty na předsedu a další členy Rady plemenných knih jednotlivých plemen.

Členství ve svazu

Český svaz chovatelů masného skotu je zájmová organizace chovatelů masných plemen skotu, jejímž účelem je vytvoření základny chovatelů i dalších právnických a fyzických osob zainteresovaných na chovu a šlechtění masných plemen skotu a na rozvoji chovu skotu bez tržní produkce mléka v rámci České republiky. Svaz je dobrovolnou, hospodářsky samostatnou a registrovanou organizací (zapsaným spolkem) s právní subjektivitou. Podmínky členství ve svazu, práva a povinnosti členů vyplývají ze stanov svazu.

Formulář přihlášky ke členství v Českém svazu chovatelů masného skotu a přihlášky do plemenné knihy České svazu chovatelů masného skotu lze najít ZDE.

Důležité odkazy!

Svaz chovatelů masného skotu můžete pravidelně sledovat i na FB.

Novinky na webu ČSCHMS se aktualizují téměř každý den, najdete zde informace z oblasti legislativy, šlechtění, termíny výběrů plemenných býků a katalogy, tuzemské i zahraniční výstavy, pozvánky, zajímavosti, svazové aktivity i témata týkající se zdraví: http://www.cschms.cz/index.php?page=novinky

MaSkot = systém obchodních poptávek, hlášení cen zástavu a správy členských údajů 

-> Webový nástroj jehož základním smyslem je nabídnout chovatelům masného skotu (členům ČSCHMS a některé funkce i nečlenům) nové funkce a svazu usnadnit agendu.

Odchovny a odchov plemenných býků

Pro své členy čtyřikrát do roka vydáváme „Zpravodaj“, elektronická verze 

Propagační předměty 

Burza zvířat -> velmi oblíbený nástroj

Akce, tuzemské i zahraniční výstavy

Junior team ČSCHMS

Junior team ČSCHMS je sdružení mladých příznivců chovu masného skotu. Cílem aktivit, které jsou pro juniory připravovány, je předání veškerých dostupných teoretických a praktických informací, týkajících se chovu masného skotu. Cílem je vznik nové generace odborníků, kteří by rozvíjeli chov krav bez tržní produkce mléka v ČR na profesionální úrovni. Činnost Junior teamu zaštiťuje výlučně Český svaz chovatelů masného skotu. Členství není striktně omezováno věkem, ale za rozumnou horní hranici se považuje věk 30 let.

První setkání se uskutečnilo 23. března 2010 v Brně při příležitosti konání výstavy Techagro.

Junior team můžete sledovat ZDE.

Foto č. 2 Společné foto Junior team z Národní výstavy masného skotu v Brně (2017)

 

10. Národní výstava masného skotu, Brno 2017

V květnu letošního roku se opět po dvou letech konala tradiční Národní výstava hospodářských zvířat v Brně, na které má Svaz pokaždé rozsáhlou expozici a konají se šampionáty řady plemen. Ani letošní jubilejní výstava se nenechala zahanbit, čísla mluví za vše: 336 zvířat, 20 masných plemen, 12 soutěžních šampionátů, 5 zahraničních rozhodčích, 83 zúčastněných chovatelů, 19 chovatelských skupin a 27 mladých chovatelů v soutěži Junior teamu.

Foto č. 3 Společné foto z Národní výstavy masného skotu v Brně (2017)

Závěrečné pozvání..

V roce 2018 vás srdečně zveme na brněnský veletrh Techagro, na kterém bude mít svaz již tradičně stánek a bude zde ukázka většiny masných plemen chovaných v ČR.  Dále připravujeme také tradiční Jihočeskou beef show v rámci výstavy Země Živitelka, kde budou mít své šampionáty chovatelé plemene aberdeen angus a limousine. Počítáme také s dalším ročníkem speciální výstavy plemene charolais, která by se měla podruhé uskutečnit v rámci výstavy Zemědělec 2018 na výstavišti v Lysé nad Labem v říjnu 2018.

Foto č. 4 Charolais show – Zemědělec v Lysé (2016)

Foto č. 5 Známý chovatel plemene limousine pan Papáček – Jihočeská beef show 2016

Pavla Vydrová – Svaz chovatelů masného skotu