Včerejším dnem, tj. 16.1.2019 zahájil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) druhou etapu příjmu žádostí ke kompenzaci škod způsobených suchem 2018. Jak je uvedeno v tiskové zprávě, o kompenzaci škod za sucho 2018 projevili zemědělci obrovský zájem. Na podzim loňského roku probíhal příjem žádostí na krmné plodiny. SZIF, který žádosti administruje, jich přijal téměř 9,6 tisíce. Nyní startuje druhá etapa. Týká se tržních plodin, produkce v okrasných a ovocných školkách a sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách.

Příjem žádostí, které mají zmírnit škody způsobené suchem 2018, probíhá od 16. do 25. ledna 2019 na okresních pracovištích SZIF (OPŽL). Jejich administraci zajišťuje SZIF. Zažádat si mohou pěstitelé na následující plodiny: Pšenice jarní, ječmen jarní, kukuřice na zrno, oves, cukrová řepa, brambory, mák, slunečnice, chmel, vybrané druhy zeleniny a dále na produkci okrasných a ovocných školek a sadební materiál lesních dřevin v lesních školkách.

Pro kompenzaci na tržních plodinách spolu s okrasnými a ovocnými školkami je určen podprogram S.1.1. Pro zmírnění  škod na sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách je podprogram S.2.

Stejně jako u předchozího příjmu žádostí je připraveno dvousazbové odškodnění:

a) při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % je sazba ve výši do 10 % celkových nákladů, které měli žadatelé s jejich pěstováním

b) při poškození v rozsahu nad 50 % je sazba ve výši do 20 % celkových nákladů, které měli žadatelé s jejich pěstováním

Upozorňujeme žadatele, že pokud nemají sjednané pojištění zemědělských plodin nebo produkce školek proti nepříznivým klimatickým jevům (minimálně proti krupobití), nárok na dotaci se sníží o 50 %.

Na sucho 2018 jsou připraveny celkem 2 miliardy korun. V rámci prvního příjmu žádostí na sucho 2018 na krmné plodiny si pěstitelé požádali celkem o 961 milionů korun. Veškeré přijaté žádosti na krmné plodiny již byly ze strany SZIF předány na Ministerstvo zemědělství (MZe), které je začalo na konci roku 2018 vyplácet.

Potřebné informace najdou žadatelé na webových stránkách www.szif.cz, v sekci Národní dotace, v části Řešení rizik a krizí v zemědělství. Zde jsou k dispozici také tabulky s přehledem, jaký rozsah poškození byl stanoven pro jednotlivá katastrální území, a rovněž výklad, který poskytlo MZe. Dále je na Portálu farmáře eAGRI (na stránkách MZe) a v půdním registru LPIS pro žadatele připravena pomůcka, která podání žádosti usnadní. Na úvodní stránce Portálu farmáře eAGRI v aplikaci pro přihlášené lze vygenerovat a vyplnit formulář Identifikační údaje (žádost) a Čestné prohlášení. V LPIS je připraven nový tisk – Přehled plodin v členění na katastrální území s nárokem na náhradu za sucho. Údaje z tisku lze využít k vyplnění tabulek č. 1 a č. 2 z části C Zásad.