CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže ZLATÝ KLAS je vybrat a především vyzdvihnout a ocenit špičkové výrobky a novinky z oblasti techniky a mechanizace v zemědělství, dále také z potravinářství, lesního a vodního hospodářství včetně opravárenství.

Soutěž  vyhlašuje Ministerstvo zemědělství České republiky a koná se pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana v rámci Mezinárodního agrosalonu Země živitelka.

Soutěží se podle vydaného Soutěžního řádu ve 4 kategoriích:

  • rostlinná výroba
  • živočišná výroba
  • mechanizace
  • potravinářství a zpracovatelský průmysl

Přihlášené exponáty posuzuje soutěžní porota sestavená z odborníků (zástupci MZe, odborného školství, výzkumných ústavů, kontrolních institucí zemědělsko-potravinářského komplexu).

PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA?

Soutěž je otevřená všem vystavovatelům s exponátem, který vystaví na Mezinárodním agrosalonu Země živitelka, nejvýše však 2 roky po sobě a za předpokladu, že tento exponát bude do 1 roku od ocenění zaveden do výroby a dodáván na trh.

NOVINKY V ROCE 2019

V letošním roce se plánuje prezentace věnovaná soutěžním exponátům, aby se s nimi seznámila jak široká, tak i odborná veřejnost .

Dále bychom rádi zapojili soutěžní exponáty do orientačního systému areálu v rámci celé výstavy Země živitelka.

Chceme více začlenit a nechat rozhodnout i návštěvníky. Velkou novinkou v roce 2019 je hlasování návštěvníků 1. den výstavy = 1 den hlasování návštěvníků = ocenění  „ZLATÝ KLAS VEŘEJNOSTI“.

Návštěvníci budou mít možnost ze všech přihlášených exponátů vybrat ten, pro který formou hlasovacího lístku budou během prvního dne výstavy hlasovat. Ocenění ZLATÝ KLAS VEŘEJNOSTI získá exponát, který obdrží nejvíce hlasovacích lístků.

Termín uzávěrky je 1. 8. 2019.

Snížený soutěžní poplatek 1.000 Kč můžete využít do 22. 7. 2019.

Přihlášení do soutěže neodkládejte, následně se soutěžní poplatek výrazně zvyšuje!

Pojďte se zapojit do soutěže a získejte ocenění ZLATÝ KLAS.

Kontaktní osoba pro ZLATÝ KLAS:

Mgr. Michaela Kalianková

mob.: +420 770 142 692

e-mail: kaliankova(zavináč)vcb.cz