Silážní liga je soutěž o nejlepší objemné krmivo roku 2022 a vítězové budou vyhlášeni na základě jednotného vyhodnocení objemného krmiva analytickou laboratoří a jeho posouzení odbornou porotou.

Soutěž probíhá v období od 1.1.2022 do 22.2.2022

Kategorie:

  • vojtěška
  • tráva
  • jetel
  • kukuřice
  • žito

Průběh soutěže a důležité termíny:

Zahájení přihlašování do soutěže SILÁŽNÍ LIGA 2022

Od 1. ledna až do 25. ledna 2022 můžete zasílat Přihlášku vyžadovanou pro registraci v soutěži. Povinnou součástí přihlášky je aktuální analýza přihlášeného objemného krmiva.

Přihlášku lze podat těmito způsoby:
  • Přihlášku i s výsledkem analýzy poslat emailem na lcelkova@ace-agro.cz
  • Přihlášku i s výsledkem analýzy poslat poštou na adresu společnosti: ACE Agro s.r.o., 533 22 Býšť 169

 

Předvýběr vzorků

Na základě obdržených rozborů bude členy poroty do 26.1.2022 proveden předvýběr. Rozbory budou označeny kódem a nikdo ze členů poroty nebude do finálního vyhlášení vědět, čí daný vzorek je. Do přehlídky nejlepších vzorků postoupí v každé kategorii maximálně 10 vzorků s nejlepším hodnocením.

 

Zahájení zasílání vzorků pro hodnocení jednotnou laboratorní analýzou

Ze siláží, které budou v předvýběru vybrány do TOP 10, bude odebrán vzorek, který bude zaslán do stejné laboratoře z důvodu shodného provedení analýzy a to ve stejnou dobu před soutěží. V laboratoři musí být tyto vzorky nejpozději do 4.2.2022.

Každý vzorek bude označen kódem a bude hodnocen anonymně. Rozbory z laboratoře budou zaslány pod tímto kódem.

Část vzorku bude zamražen a převezen do Hotelu SEN v Senohrabech, kde dojde k vyhodnocení těchto rozborů a sensorickému hodnocení tříčlennou nezávislou porotou.

 

Hodnocení porotou a vyhlášení vítězů

Hodnocení porotou a vyhlášení vítězů proběhne během Silážního semináře 22. února 2022 v Hotelu SEN v Senohrabech.

 

Zdroj: https://www.silazni-liga.cz/

Foto: https://www.thescottishfarmer.co.uk/livestock/15157243.getting-more-out-of-summer-fed-silage/