Tato nelehká doba sebou přináší řadu omezení a jedním z nich bylo i přesunutí nebo zrušení zemědělských veletrhů, výstav a chovatelských dnů. Podobně jako v jiných odvětvích, i zde našla svůj prostor digitalizace a přenesení těchto akcí do online prostředí.

E-výstava v Polsku nahradila Národní výstavu

Kvůli situaci související s Covid-19 byla z bezpečnostních důvodů zrušena Národní výstava, která se měla konat v červnu tohoto roku. Aby pořadatelé splnili očekávání polských chovatelů, vznikla myšlenka uspořádat virtuální výstavu, nazvanou e-výstava. Finále se konalo 29.11.2020 ve 14.00.

Jak e-výstava probíhala?
  • Byla představena pouze jedna kategorie v počtu 16 dojnic
  • Účast byla nabídnuta především chovatelům, kteří se doposud zúčastnili národních výstav skotu
  • Zvířata byla připravena jako na klasickou výstavu a videozáznam prezentované krávy byl pořízen přímo u chovatele
  • Hodnocení probíhalo na základě videomateriálů, ze kterých se rozhodlo o šampionce a rezervní šampionce.
  • Krávy hodnotil český mezinárodní rozhodčí Ing. Zdeněk Schaffelhofer ml. 

Videa krav účastnících se výstavy jsou zveřejněna na webových stránkách  www.pfhb.pl/e-wystawa.

Virtuální Cremona International Livestock Exhibitions 2020

Cremona International Livestock Exhibitions 2020 byla reorganizována tak, aby splňovala potřeby zdravotní bezpečnosti, jednoduché logistiky, optimalizace a dostupnosti pro společnosti a aby mohla být uspořádána soutěž mléčného skotu na nejvyšší úrovni. Od 3. do 5. prosince se proto virtuální návštěvníci z Itálie i ze zahraničí budou moci zúčastnit virtuální výstavy připojením k online streamovacím akcím, které budou k dispozici na oficiálních webových stránkách http://www.fierezootecnichecr.it/en/. Výstava se bude skládat z virtuálních konferencí, seminářů, workshopů a online soutěže mléčného skotu.

 „ Pandemie Covid-19 vážně zasáhla celý sektor veletrhů a výstav. Chceme však pokračovat v našem silném závazku být po boku chovatelům. Takže jsme událost reorganizovali a transformovali ji do digitální podoby. Hlavní cíl však zůstal nezměněn: chceme nabídnout jedinečnou přehlídku modelů zemědělsko-živočišné výroby “.  Roberto Biloni, prezident společnosti CremonaFiere.

Cremona International Livestock Exhibitions je nejdůležitější italskou událostí v oblasti chovu hospodářských zvířat a jednou ze tří nejvlivnějších specializovaných událostí v oblasti chovu hospodářských zvířat po celém světě, a to i v této nové digitální verzi.

První vlaštovka v ČR – XIII. Mrákovská v podobě fotosoutěže

Přestože letošní situace neumožnila tradiční konání výstavy, Mrákovštví se nevzdali a vytvořili originální fotosoutěž. O výsledcích výstavy rozhodovala trojčlenná komise, která vybírala ze 100 připravených, nafocených krav.

Členové komise:

  • Ing. Josef Šlejtr – šlechtitel společnosti Natural. Dlouholetý tlumočník našich zahraničních porotců a odborník, který v ringu v Mrákově několik stovek zvířat prohlížel.
  • Pan Ralph Engelen, současný spolumajitel farmy a plemenářské firmy KI Samen. Svůj pohled na české plemenice vyjádřil na základě skutečností holandského farmáře a vystavovatele z mnoha výstav.
  • Jiří Ekl – farmář z robotizované farmy z Plískova u Rokycan. Člen Rady plemenné knihy Holštýnského skotu.

Krávy byly připraveny a nafoceny podle předem daných pravidel. Soutěžilo se ve třech kategoriích v obou barevných variantách.

A jak to celé dopadlo?

Šampionka RED: kat. č. 64 – 510046-932 – ZS Srbice

Šampionka H: kat. č. 83 – 407942-932 – AGRO Staňkov

Kompletní výsledková listina ZDE:

 

Ing. Marcela Otrubová

úvodní foto: Šampionka H: kat. č. 83 – 407942 932 po Sunflower (NEO-222) z Agra Staňkov, https://www.holstein.cz/cz/novinky/133-xiii-mrakovska-foto-vystava-zna-sve-viteze

zdroj:

News

https://www.holstein.cz/cz/novinky/133-xiii-mrakovska-foto-vystava-zna-sve-viteze

https://pfhb.pl/dla-hodowcy/wystawy/e-wystawa