V květnu 2019 se od prvovýrobců nakupovalo kravské mléko třídy Q. za 8,93 Kč/l, což je o 0,06 Kč/l (0,7 %) méně než v dubnu. V meziročním srovnání cena vzrostla, a to o 0,55 Kč/l (6,5 %) proti květnu 2018.

Průměrná cena zemědělských výrobců za rok 2018 byla 8,618 Kč/l, a to je nárůst proti ceně za rok 2017 o 0,18 Kč/l (2,2 %).

Ceny vyplácené zemědělcům v jednotlivých krajích se pohybovaly v rozmezí od 8 do 10 Kč/l. Nejnižší průměrná cena byla placena v Moravskoslezském kraji 8,67 Kč/l a nejvyšší průměrná cena byla placena v Karlovarském kraji 9,09 Kč/l.

Nákup mléka mlékárnami

V květnu mlékárny nakoupily (z ČR) 222 679 tis. litrů mléka o tučnosti 3,91 % s průměrným obsahem bílkovin 3,45 % za průměrnou cenu 8,84 Kč/l. Květnový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem v prvním čtvrtletí roku 2019 nadprůměrný (průměrný měsíční nákup v prvním čtvrtletí činil 209 169,7 tis. litrů). Při meziročním srovnání došlo v květnu 2019 ke snížení nákupu o 1,2 %, tedy o 2 729 tis. litrů mléka. Od počátku roku 2019 nakoupily mlékárny z ČR 1 066 098 tis. litrů mléka.

Situace v EU

V měsíci květnu byl zaznamenán pokles výkupních cen u všech členských zemí EU, kromě Malty a Slovenska. Průměrná výkupní cena mléka klesla od začátku roku o 3,4% na současných 33,83 eur/100kg mléka. Predikce na měsíc červen přepokládají zvýšení cen u některých členských zemí jako je Belgie, Estonsko, Řecko, Holandsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko. Průměrná červnová výkupní cena by měla stagnovat.

Graf č.1: Přehled vývoje výkupních cen mléka v ČR a EU v letošním roce

 

Marcela Otrubová

Zdroj:

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F04%2F1562238906094.pdf

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-raw-milk-prices_en.pdf