Peníze na boj se suchem mohou podnikatelé a firmy získat prostřednictvím několika výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podle ministerstva průmyslu a obchodu, které je připravilo, výzvy mají podpořit inovativní a úsporná opatření pro hospodaření s vodou nebo technická řešení pro recyklaci vod. Podniky na tato opatření mohou získat nejen dotace, ale i nepřímou podporu v podobě úvěrů a záruk. ČTK to sdělilo v tiskové zprávě MPO.

Podle údajů, které shromáždil tým vědců z projektu InterSucho, je současná suchá epizoda, kterou Česko prochází od roku 2015, nejhorší za posledních 500 let. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) na tiskové konferenci uvedl, že s ohledem na sucho země do letošního roku vstupuje v horší kondici než do několika posledních let. Kvůli kumulaci srážkového deficitu a zvyšující se teplotě jde o situaci, kterou předchozí generace nezažily.

„V kombinaci s ekonomickými následky pandemie koronaviru pak může být dopad sucha pro podnikatele zásadní,“ uvedl k tomu v tiskové zprávě ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Opatření pro boj se suchem pro podniky všech velikostí dělá ministerstvo průmyslu od roku 2018 s cílem předejít problémům ve výrobě, provozech, podnikání a s tím spojeným sociálním dopadům. Dotace na řešení problémů způsobených suchem tak mohou podnikatelé získat v programech Aplikace, Inovace, Inovační vouchery, Nemovitosti nebo Expanze, které jsou zaměřeny na vývoj související s odpadními vodami, optimalizaci spotřeby vody ve výrobě nebo budování nádrží a ploch pro zachytávání vody.

Podrobné informace o programech jsou na webech Agentury pro podnikání a inovace a Českomoravské záruční a rozvojové banky.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com