Soutěž je určena chovatelům mléčného skotu v České republice, s počtem krav zapojených do KU nad 60 ks, kteří vyhodnocují níže uvedené ukazatele u všech svých dojnic za poslední období min. 11 měsíců kalendářního roku. Přihlášené farmy soutěží ve 2 kategoriích dle chovaných plemen (ČESTR a HOLŠTÝN), přičemž jako hlavní plemeno se považuje to s podílem krve nad 75% dané stáje v KU.

Výsledky – kategorie ČESTR (386 farem)

Název společnosti / Farma Celkem bodů MD PSB LS do 4,0 T+B Lak.den Nádoj Poř.lak
PODCHLUMÍ a.s. Hejnice 111 362 116 91 2,35 144,36 31,72 2,37
Podorlicko a.s. Verměřovice 104 373 139 90 2,57 160,66 34,78 2,38
LUKRENA a.s. Řenče VKK Čestr 103 367 144 90 2,70 164,24 36,90 2,24
ZAS Horní Bradlo Javorné 100 379 163 90 2,62 158,36 35,64 2,76
PROAGRO R.Svratka a.s. Řečice 100 370 157 90 2,36 157,36 31,50 2,45
   

Výsledky – kategorie HOLŠTÝN  (519 farem)

Název společnosti / Farma Celkem bodů MD PSB LS do 4,0 T+B Lak.den Nádoj Poř.lak
ZOD Mrákov Tlumačov 103 393 161 90 3,17 160,95 44,87 2,45
ZERAS a.s. Pavlov 100 367 196 86 2,94 163,4 41,14 2,48
AGRAS Bohdalov, a.s. Bohdalov VKK 98 383 183 87 2,87 157,09 41,20 2,20
LUKA, a.s. Vysoké Studnice VKK 97 377 172 89 2,85 164,25 39,38 2,49
DV Batelov Batelov VKK 96 368 137 93 2,61 155,63 34,35 2,32
 

Skokan roku

Titul skokan roku v rámci soutěže Mléčná farma roku byl v letošním roce udělován již popáté a podruhé v obou soutěžních kategoriích. Cílem bylo ocenit tu farmu, která se v posledním roce meziročně zlepšila nejvíce. Podmínkou bylo přihlášení farmy do soutěže Mléčná farma roku v minulém ročníku a vyhodnocování v ročníku letošním, což splnilo 76 farem v kategorii ČESTR a 99 farem v kategorii HOLŠTÝN. Posuzována byla u jednotlivých podniků procentní změna u všech šesti hodnocených ukazatelů. Následně u každého parametru bylo mezi podniky stanoveno pořadí podle toho, jak velká byla meziroční procentní změna. U nejvyššího procentního zlepšení získal podnik za každý jednotlivý ukazatel největší možný počet bodů. Vítězem se stala ta farma, která měla součtem za všech šest ukazatelů bodů nejvíce. V kategorii ČESTR se letošním skokanem roku stal podnik Rolnické družstvo Krouna, farma Krouna.  
Rolnické družstvo Krouna, farma Krouna
Mezidobí Somatické buňky Lineární skóre T+B Laktační dny Nádoj
2022 386 271 81 2,15 165,71 29,70
2023 376 258 83 2,41 153,66 33,89
Rozdíl -2,6 -4,8 +2,5 +12,1 -7,3 +14,1
  V kategorii HOLŠTÝN se letošním skokanem roku stalo Zemědělské a obchodní družstvo Podhradí, farma Chrbonín.  
Zemědělské a obchodní družstvo Podhradí, farma Chrbonín
Mezidobí Somatické buňky Lineární skóre T+B Laktační dny Nádoj
2022 439 466 66 2,16 203,43 27,94
2023 413 237 83 2,37 189,06 32,76
Rozdíl -5,9 -49,1 +25,8 +9,7 -7,1 +17,3
Mezi ročníky 2024 a 2023 se u obou skokanů snížil průměrný počet somatických buněk a tím se zlepšilo (zvýšilo) i lineární skóre. Obou farmám se též zvýšil obsah tuku a bílkovin v mléce, zkrátil se laktační den, zkrátila se délka mezidobí a průměrný nádoj se zvýšil. zdroj: https://www.mlecnafarmaroku.cz/vysledky foto: FB Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.