Domácích porážek skotu v Moravskoslezském kraji v loňském roce opět přibylo. Chovatelé loni doma porazili 1650 zvířat, zatímco v roce 2021 to bylo 1501 zvířat. Nárůst činil skoro deset procent. ČTK to řekli ředitel Krajské veterinární správy (KVS) v Moravskoslezském kraji Severin Kaděrka a zástupkyně ředitele odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Ivana Krčmářová.

Oproti roku 2017, kdy bylo v kraji porážek 1010, vzrostl jejich počet o více než 60 procent. Domácích porážek loni přibylo, přestože byl při novelizaci veterinárního zákona od listopadu omezen počet zvířat, která mohou chovatelé doma porazit.

„Mohou být poraženy pouze tři kusy skotu do věku 72 měsíců. Předtím to byly pouze tři kusy, ale ve věku od 12 do 72 měsíců. Mladší skot mohli chovatelé porážet neomezeně,“ řekla Krčmářová.

V počtu domácích porážek skotu je Moravskoslezský kraj v republice extrémem. Drobných chovatelů, kteří využívají možnosti porážet skot doma oficiálně, je v kraji hodně hlavně na Frýdecko-Místecku a zejména v okolí Jablunkova, tedy u hranic s Polskem, kde je chov skotu velmi rozšířený.

„Naši inspektoři provádějí i kontroly porážek, fyzicky jich provedli kolem 50, ale administrativně se kontroluje každá porážka,“ řekla Krčmářová.

Domácí porážku musí chovatel nahlásit KVS tři dny předem. „Kontroluje se, jestli splnil stanovenou lhůtu. Další povinností majitele je odhlášení skotu v evidenci skotu, což má povinnost do sedmi dnů, to taky kontrolujeme. Další povinností je odvoz takzvaných vedlejších živočišných produktů,“ řekla Krčmářová.

Do asanačního podniku se musí vždy odvézt lebka skotu včetně mozku a očí a jeho mícha. Veterinární inspektoři pak kontrolují, zda chovatel skot opravdu odhlásil a svezl rizikový materiál.

U více než 1600 poražených kusů skotu loni inspektoři zjistili 33 závad. Podle Krčmářové šlo například o administrativní pochybení, jako že chovatel nenahlásil porážku včas. Občas se stane, že chovatelé porazí více zvířat, než smí, nebo porazí i skot starší 72 měsíců.

„U skotu je důležité, že je to individuálně označované zvíře. Každá kráva, každý býk je povinně označovaný svým číslem a vede se evidence toho zvířete. Každý chovatel, kterému se narodí mládě na hospodářství, ho musí přihlásit a označit,“ řekl vedoucí odboru útvaru ředitele veterinární správy Jan Zezulčík.

Epizootologové, zabývající se infekčními nemocemi zvířat, na hospodářstvích kontrolují, jestli mají telata navěšené ušní známky a jestli je všechno řádně zaevidované. „Myslím si, že dozor je relativně podchycen. Samozřejmě se ale nikdy nevyhneme tomu, že se najde mládě, které označené není, nemůžeme k chovatelům na hospodářství chodit několikrát ročně opakovaně,“ řekl Zezulčík.

Hovězí maso z domácích porážek je určeno pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele. Nemělo by se tedy dostat dál do oběhu.

 

Počet zvířat nahlášených v domácích porážkách skotu v Moravskoslezském kraji ( Zdroj: Státní veterinární správa)

Rok Počet poražených kusů
2017 1010
2018 1287
2019 1383
2020 1421
2021 1501
2022 1650

 

Zdroj: ČTK

foto: pixabay.com