Rok 2017 se nezadržitelně blíží ke konci, a tak se většina chovatelů a příznivců holštýnského skotu z ČR potkala v Hotelu Jezerka, kde se již tradičně první prosincový týden pořádal odborný seminář a chovatelské setkání, na kterém se sešlo okolo 250 chovatelů. Svaz chovatelů holštýnského skotu opět připravil velmi bohatý program. Během odpoledne byl připraven souhrn odborných přednášek, kde se představilo celkem deset přednášejících. V následující části článku Vám v malém souhrnu představíme odborné přednášky.

Foto č. 1 Ocenění

Naplněný kongresový sál přivítal předseda Ing. Horák, který přednesl úvodní slovo. Následovala přednáška pana docenta Motyčky, který poreferoval o novinkách v rámci výpočtu plemenné hodnoty i o současné rozvíjející se genomice. Na téma „genomika“ navázal i ředitel ČMSCH, a.s. docent Jiří Kučera, který obecenstvo seznámil s celkovou genomickou analýzou. Osvětlil zvláště jednoduchost odběru vzorků u zvířat, které jsou nutné pro rozbor v laboratoři.

Společnou zemědělskou politiku pro období 2020 až 2026 s dotačními podpory pro rok 2018 představil náměstek ministra zemědělství ČR Ing. Jiří Šír, který zmínil zvláště problematiku vyjednávání podmínek pro SZP, jelikož v každé zemi v EU se zemědělství liší a je nutno k tomu také tak přistupovat. Úvěry a jejich současné programy, finanční servisy a podporu českého venkova představily zástupkyně PGRLF Lenka Frolíková a Lucie Kotherová.

Foto č. 2 Diskuze s obecenstvem – Ing. Horák a Ing. Šír

O kokcidióze telat poreferoval doktor Paulík, který připomenul hlavní příznaky tohoto onemocnění, jako jsou vodnaté, krvavé průjmy, ztráta hmotnosti, nervové signály (nekoordinované chůze), apatie, znečištění ocasu a končetin atd. Zdůraznil, že zvíře, které prodělá kokcidiózu, už často nedosáhne normální užitkovosti! Dle situace v podniku může kokcidie napadnout až 100 % zvířat a to i na pastvě. Ing. Jiří Jelínek přednesl téma „Pro a proti u intenzivní výživy telat“. Zaměřil se zvláště na strategii odchovu a jeho jednotlivé úseky. Zdůraznil hlavně úseky od 13. do 19. měsíce a od 20. do 25. měsíce, kdy se musí zabránit ztučnění a udržovat správnou kondici.

Předposlední přednášky se ujali Ing. Josef Diviš a Ing. Milan Basík, kteří připravili přednášku o kongresu EDF (European Dairy Farmers), což je klub, který seskupuje 450 členů. Patří mezi ně mléční farmáři, poradci, vědci a partneři v zemědělství. Jeho prostřednictvím je možná výměna myšlenek, zkušeností i poznatků. Každoročně tento rok klub pořádá velký EDF kongres pro všechny členy. V červnu letošního roku se tohoto velkého úkolu zhostila ČR. Dle obou prezentujících se akce vydařila na výbornou a všichni účastnici byli velmi spokojeni. V závěru prezentace oba přednášející vyzvali další farmáře ke členství, jelikož v současné době Českou republiku zastupuje 8 mléčných farem. Soubor odborných přednášek uzavřelo téma „Ketóza dojnic a jejich řešení“, které přednesl doktor Marian Fabiš. Připomněl obecnou definici ketóz i jejich negativní důsledek na celkovou ekonomiku.

Foto č. 3 Pozvánka na další ročník EDF Kongresu ve Španělsku

Setkání chovatelů holštýnského skotu je tradičně spojeno s vyhodnocením a oceněním nejlepších chovatelů v několika kategoriích. Nejinak tomu bylo i letos. Chovatelské úspěchy je potřeba ocenit a zviditelnit, a proto ihned po odborných přednáškách následovalo předávání ocenění chovatelům.

Bez vzájemného sdílení informací a řádného propojování nových poznatků s našimi lokálními podmínkami není možné dosáhnout do budoucna rentabilní výroby. I přestože produkce mléka dosahuje letos mnohem lepších výsledků, než v roce minulém, musíme neustále myslet na to, že je potřeba stavět mosty mezi jednotlivými sloupy tohoto systému, a proto patří velké poděkování Svazu chovatelů holštýnského skotu, který umožňuje tento typ chovatelského setkání.

Závěrem…

Závěrem bychom chtěli pogratulovat všem chovatelům, kteří převzali ocenění za dosažené výsledky. Máte náš velký obdiv především za každodenní práci, kterou věnujete svým dojnicím ve stáji. Těšíme se opět za rok, a nejen na Seč, ale i na všechny ostatní výstavy a chovatelské akce.

Pár momentek z předávání cen

sec-47

sec-52

Lucie Rysová