Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) začal přijímat žádosti o odklad splátek u komerčních úvěrů, zemědělci ho také můžou žádat o snížení zástav peněžních vkladů. Žádosti se budou posuzovat individuálně, dnes o tom fond informoval v tiskové zprávě. V pondělí vláda rozhodla o navýšení rozpočtu PGRLF o miliardu korun, jde o jeden z kroků na minimalizaci dopadů koronavirové pandemie na zemědělský sektor.

Veškeré možnosti je možné podat na fondu elektronicky. „Chceme maximálně vyjít vstříc našim klientům v této krizové době. Jejich požadavky budeme individuálně posuzovat, abychom jim pomohli co možná nejvíce eliminovat negativní dopady na jejich podnikání,“ slibuje předseda představenstva PGRLF Vladimír Eck. Ministerstvo předloží také vládě nový program, který by poskytoval grantovou podporu na provozní financování podniků.

Vláda v pondělí v sektoru schválila také více než miliardu korun pro vlastníky lesů a 3,3 miliardy na doplňkové platby u evropského rozvojového programu.

Ministerstvo vyzdvihuje důležitost zemědělství a potravinářství. Prioritou je podle něj pokračovat v zakládání porostů na polích a také zajistit, aby koronavirus neochromil živočišnou výrobu, kde je nutné starat se o zvířata denně. „Musí být zabezpečena soustavná živočišná produkce, zejména výroba mléka, masa a vajec. Případné rozšíření viru mezi pracovníky v zemědělské prvovýrobě by mělo nedozírné následky. Podniky by nebyly schopny zabezpečit péči o statisíce zvířat, která musejí být několikrát denně podojena a nakrmena, jinak v řádu dnů hrozí jejich úhyn,“ uvádí materiál. Upozorňuje, že obnova stád by trvala roky.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com