Zákonodárci v Evropském parlamentu přijali stanovisko k novým pravidlům pro omezení znečištění v průmyslovém odvětví. V úterý, 11. července, kdy se europoslanci připravovali na hlasování o zákonu o obnově přírody ve Štrasburku, hlasovali také o dalším klíčovém právním předpisu – o směrnici o průmyslových emisích (IED).

Cílem návrhu, který exekutiva EU představila v dubnu 2022, bylo snížit emise pocházející z průmyslových zařízení, včetně některých chovů hospodářských zvířat v EU. Komise navrhla rozšířit směrnici tak, aby zahrnovala větší chovy skotu, prasat a drůbeže. Kritériem, kdy by měla být farma považována za průmyslovou, byla stanovena hodnotu 150 VDJ pro všechna hospodářská zvířata.

Poslanci však na plenárním zasedání hlasovali pro zmírnění exekutivy EU – došlo k vyloučení chovu skotu a stávající pravidla byla zachována. Za průmyslové budou tedy dále považovány až chovy s více než 40 000 kusy drůbeže, 2 000 kusy prasat nebo 750 prasnicemi. Kompromis, kterého ministři dosáhli, zahrnuje také ustanovení o výjimce pro extenzivní chovy, aby bylo možné uplatňovat požadavky směrnice. Vedle toho záměrem rady EU je zvýšit hranici pro průmyslové chovy hospodářských zvířat na 350 VDJ pro prasata a skot a na 280 VDJ pro drůbež.

Naopak poslanci z oblasti životního prostředí podpořili návrh rozšířit IED na větší chovy skotu, stejně tak i chovy prasat a drůbeže. Stínoví zpravodajové zelených a liberálů, odsoudili tento postoj Parlamentu. Podle nich propásl příležitost přizpůsobit se klimatické krizi a přepracovat soubor pravidel, která se od roku 2010 nezměnila. Liberální europoslanec Michal Wiezik dokonce uvedl, že výsledek hlasování je nejhorší možný a jedná se o další ránu integritě evropské zelené dohody.

Podobného názoru je i poslankyně Evropského parlamentu, Jutta Paulusová, která dodala, že pod tlakem Evropské lidové strany budou průmyslové farmy, které jsou zodpovědné za většinu emisí metanu poškozujících klima, i nadále vyňaty z povinnosti snižovat emise. „Směrnice o průmyslových emisích by neměla být o ochraně klimatu versus znečištění. Oboje ohrožuje životy,“ uvedla.

Zdroj: Euractiv.com, převzato z www.holstein.cz