Rovněž toto plemeno je pšeničné barvy s černým mulcem. Od třicátých let devatenáctého století je šlechtěno na produkci kvalitního masa. Skot je robustní s dobrou mléčností, která zaručuje výborný růst telat. V sedmdesátých letech minulého století započal ve Franci propad početních stavů ze cca 160 tis až na 7 tis v roce 1988. Po tomto roce nastává renesance chovu pro jeho přednosti, dnes se chová cca 25 tis.

Text: Ing. Hubert Herrmann, CSc.

Foto: ČSCHMS