Dubnové počasí je doslova a do písmene letos aprílové. Výjimku neučinilo ani 27. 4., kdy se konal Den otevřených dveří na Mléčné farmě ve Svídnici (ZOPOS Přestavlky a.s.). Avšak pořadatelé byli připraveni na vše, a tak ani ranní déšť náladu nepokazil.

Na Mléčnou farmu do Svídnice jsme zavítali vůbec poprvé. O to více jsme byli překvapeni, když jsme zjistili, jak velké akce se účastníme. U vstupní brány nás vítali usměvaví zaměstnanci farmy, hned vedle za stánkem se točilo prase na rožni, na louku přijížděly další a další auta, a po pravé straně nás míjel zástup dětí, které se v gumákách nadšeně řítily do areálu farmy.  O tom, jak jsme si tento den užili, si již teď můžete přečíst níže. Vše je samozřejmě podloženo fotogalerií v druhé částí článku.

Děti na prvním místě

Pro zhruba 600 dětí byl připraven velmi bohatý program se zemědělskou tématikou, který připravila farma společně se Zemědělským svazem a SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí. Jednou z částí programu byla i naučná stezka, kde si děti vyzkoušely dojení, poznávaly různé zemědělské plodiny a osivo nebo se seznamovaly s cestou zemědělských produktů. Nechyběly ani komentované prohlídky farmy, které vedli studenti SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí. Největší oblibě během prohlídky se těšila malá selátka a telátka. Dále byly pro dětský program vyhrazeny dvě haly. V jedné byl připraven velký skákací hrad ve tvaru sklízení mlátičky. Odpočinek byl situován do druhé haly. Děti zde mohly posedět u filmu o farmě a vychutnat si teplý čaj s koblihou. Ty děti, které neměly na posezení pomyšlení, se s radostí přesouvaly pozorovat králičí hop nebo si zařádily na rodeo býkovi.

Více snad ani k dětskému programu nemusíme dodávat, jestliže toužíte po větším přiblížení dětského nadšení, rozhodně doporučujeme prohlédnout fotky.

Dospělí nebyli opomenuti

Program pro dospělé byl obdobně bohatý jako program pro děti. Po celém areálu byla vystavena moderní zemědělská technika, kterou využívá farma při obhospodařování 1 929 hektarů. Nechyběly ani výstavní expozice přibližně dvaceti partnerských firem farmy. Posezení pořadatelé umístili do velké haly společně s občerstvením. Podávány byly výhradně produkty z vlastní výroby – Chlenské uzeniny, které mají v současné době pět kamenných prodejen a e-shop. Během odpočinku bylo možné zhlédnout videoprezentaci o farmě. V dopoledních hodinách zde proběhlo slavnostní zahájení ředitelem a předsedou představenstva farmy Ing. Zbyňkem Myšákem. Po zahájení následovaly proslovy ředitele agrární komory Ing. Zdeňka Jandejseka CSc., ředitele Odboru živočišných komodit na Ministerstvu zemědělství Ing. Jiřího Hojera, radního Královehradeckého kraje za oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Ing. Karla Klímy a ředitele Zemědělského svazu ČR Ing. Jana Urlicha. Nechyběl proslov ředitele Svazu chovatelů českého strakatého skotu Ing. Pavla Krále a předsedy Východočeského svazu hospodářských zvířat Ing. Františka Šitlera.

Kolem poledne započaly komentované prohlídky společně se zootechniky po celém areálu farmy. Zpřístupněny byly všechny stáje, nahlédnout bylo možné i do výkrmu prasat. Po absolvování prohlídky se návštěvníci přemísťovali pozorovat výcvik psů na přilehlé louce nebo příjemně poseděli pod střechou. Někteří návštěvníci při kávě nedočkavě vyčkávali na vyhlášení tomboly, ve které bylo možné získat let balónem. Celodenní program pro dospělé uzavřelo večerní hudební vystoupení kapely Plazma Rock.

Závěrem…

Rádi bychom touto cestou vyjádřili velký vděk pořadatelům za velmi vydařenou zemědělskou akci, kde se skloubila krása farmy a bohatý zemědělský program. Jsme rádi, že podobných akcí, které přinášejí osvětu českému zemědělství, stále přibývá. V dnešní době je nutné dětem a někdy i dospělým ukázat, že zemědělství není pouze to, co smrdí!

Lucie Rysová


O farmě

Mléčná farma Svídnice prošla v posledních letech velkými stavebními změnami. V roce 2014 byla zahájena kompletní přestavba živočišné výroby. Oficiálně rekonstrukce započala 2. 1. 2015 a zkolaudována byla minulý rok v září. Výsledkem je velká stáj pro 445 ks a malá stáj pro 150 ks. Velká stáj je rozdělena na 4 sekce po 110 – 115 dojnic. Je zde využita bezstelivová technologie. Stájové chodby jsou odklízeny pomocí shrnovacích lopat. Lehací boxy jsou vybaveny matracemi se třemi vrstvami. Malá stáj slouží k ustájení suchostojných krav a krav po otelení. Pro suchostojné krávy je od jara do podzimu přístupný i venkovní výběh. Dále rekonstrukcí prošla i porodna pro 50 ks a nová stáj pro telata, která pojme cca 200 telat. Nově byla také vystavěna dojírna a mléčnice.

Farma se v rámci živočišné výroby soustředí na rostoucí trend užitkových vlastností, prostřednictvím welfaru. Opačný trend, tedy klesající, se snaží udržet u úspory provozních nákladů, a proto je zvolena dojírna side by side a bezstelivový systém ustájení.

Prasata jsou chována v režimu uzavřeného obratu. Z čehož plyne, že farma si produkuje vlastní prasničky i selata. Ročně se zde vykrmí 11 000 kusů jatečných prasat. Část jatečných prasat si farma zpracuje sama ve vlastní výrobě ve Chlenech.

Rostlinná výroba hospodaří na 1929 ha z čehož 1434 ha je orná půda, zbytek tvoří trvalé travní porosty. Pro rok 2017 bylo vyseto 409 ha ozimé pšenice, 210 ha ozimého ječmene, 370 ha kukuřice na siláž, 200 ha řepky olejky a 200 ha vojtěšky. Dále se na farmě pěstuje hrách, brambory nebo žito.