Za hojné účasti chovatelů, zástupců zemědělských firem a návštěvníků se dne 14. 9. 2017 konala XIV. Národní výstava českého strakatého skotu a XIX. Výstava plemenného skotu „Memoriál Františka Švadleny“ v Opařanech.

Na předvadišti v Řepci bylo pečlivě připraveno přes 70 plemenných zvířat z 25 podniků. Větší zastoupení, vzhledem k Národní výstavě, mělo plemeno ČESTR. Soutěže se zúčastnilo 55 plemenic ve čtyřech kategoriích. V závěrečném finále byla zvolena mladá a starší šampionka, nejlepší vemeno a nejlepší kolekce krav. Rozhodčím výstavy byl Ing. Matúš Kohút a Ing. Jiří Andrýsek. Pohár za Mladší šampionku výstavy putoval do Nahořanské a.s. Nejlepší starší kráva pochází z Výrobně-obchodního družstva v Kámeně, kam putoval i pohár za nejlepší kolekci krav. Národní výstavu českého strakatého skotu ukončilo předání poháru nejstarší krávě výstavy legendární Bertě z Radešínské Svratky a.s.

Holštýnský skot soudcoval Ing. Jaroslav Blatský. Holštýnské plemenice soutěžily ve dvou věkových kategoriích. Nejlepší zástupkyní mladých krav byla plemenice ze Zemědělské farmy Rolnička Lipanovice, která se stala i šampionkou výstavy. Vítězkou kategorie starších krav se stala kráva ze Zemědělského družstva „Vysočina“ Želiv.

Mimo předvadiště byly k zhlédnutí nejnovější produkty a technika pro zemědělskou výrobu.

Kompletní fotogalerii naleznete pod článkem!

VÝSLEDKY

XIV. Národní výstavy českého strakatého skotu

Nejlepší kolekce krav – Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně

Nejlepší vemeno – 405 740 921 (AMTV-070 CARDIFF x MOR-119 BURAK), 1. laktace – Zemědělská společnost Nalžovice, a.s.

Mladší šampiona – 293 163 952 (HG-329 WILLE x RAD-276 RAU) –

2. laktace – Nahořanská a.s.

Foto č. 1 Mladší šampionka

oparany-17-117

Starší šampionka – 427 352 961 (HUS-005 HUPSOL x HG-253 EPOS) –

4. laktace – Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně

Foto č. 2 Starší šampionka

oparany-17-130

Foto č. 3 Nejlepší kolekce krav

oparany-17-98

Regionální výstava holštýnského skotu

Nejlepší prvotelka – 572 685 931 Rolnická čiperka (NEO-325 MINCIO x NXA-887 JORDAN) – Zemědělská farma Rolnička Lipanovice

Nejlepší starší kráva – 559 871 961 (NEO-292 DORCY x NXA-931 SUDAN) – Zemědělské družstvo „Vysočina“ Želiv

Šampionka výstavy – 572 685 931 Rolnická čiperka (NEO-325 MINCIO x NXA-887 JORDAN) – Zemědělská farma Rolnička Lipanovice

Foto č. 4 Šampionka holštýnského plemene

oparany-2017-30

Lucie Rysová