To se systematickou prací podařilo farmě ZD Dlouhá Lhota, která se nachází ve Středočeském Kraji v okresu Příbram nedaleko dálnice D4 v blízkosti CHKO Brdy. Farma je zaměřena na rostlinou i živočišnou produkci a hospodaří na 1650 ha zemědělské plochy z kterých je 1350 ha orné půdy a 300 ha TTP. V roce 2012 zde zprovoznili bioplynovou stanici o výkonu 624kW.

Základní stádo dojnic tvoří ze 2/3 plemeno České strakaté a 1/3 plemeno Holštýn s celkovým počtem 664 ks. Všechny plemenice jsou již druhým rokem připouštěny inseminačními dávkami býků českého strakatého plemene. Jejich užitkovost je 30kg mléka na dojnici zapojenou v kontrole užitkovosti s obsahem tuku 4,14% a obsahem bílkovin 3,59%. O jejich výživu se stará firma VVS Verměřovice.  Krávy jsou dojeny 2x denně a od září 2022 v nové dojírně  side by side (2×8) s rychlým odchodem od firmy BouMatic a mléko je následně chlazeno ve dvou tancích o objemu 5000l a 2500l. Sanitace probíhá vždy před  a po každém dojením. V produkční stáji se 2x denně vyhrnuje hnůj a 1x týdně vápní postýlky. Pravidelná péče o paznehty probíhá 4x ročně a v průběhu roku se ošetřují zvířata, která to potřebují.

Snížení počtu somatických buněk díky faremní kultivaci ID4 BTT od firmy FARMSYSTEM

Problémem na farmě byl zvyšující se počet somatických buněk, který se nedařil vyřešit. To bylo impulsem k zavedení faremní kultivace ID4 BTT (Bulk tank test) a léčebného plánu, díky kterému se situaci podařilo zvládnout. Bulk Tank Test (BTT). který je založen na diagnostice patogenů z tanku a dává přehled o okamžitém výskytu patogenů a jejich četnosti, usnadňuje přístup k informacím, na základě kterých chovatel společně s veterinářem rozhoduje o dalším postupu. Na zkušenosti s tímto programem jsme se zeptali zootechničky Ing. Lenky Lánské, která nám program a dosažené výsledky ochotně představila…

Proč jste se rozhodli pro zavedení kultivací, jaký byl největší problém ve stádě?

Prvotní impuls pro faremní kultivaci bylo rapidní zhoršení počtu somatických buněk v dodávkách mléka. Situace se nedařila dostat pod kontrolu s faremním veterinářem, který v té době na farmě působil. Jeden z hlavních problémů zootechnici shledávali v nezpracovaném léčebném plánu.

Proč jste si vybrali právě faremní kultivace ID4 BTT a spolupráci s firmou FARMSYSTEM?

Firma FARMSYSTEM byla ochotná zpracovat léčebný plán a nabídla strategii, jak systematicky postupovat. Líbili se nám i odlišné misky. Když se s nimi člověk naučí pracovat, identifikace je přesná, jasná a snadná. Zaujal nás odběr a kultivace mléka přímo z bazénu.

Jaká je situace teď?

Když porovnáme výsledky BulkTestu z  měsíce února letošního a loňského roku je vidět velký posun k lepšímu. Poslední kultivace byla zcela čistá. Nenašla se žádná kolonie S. Uberis ani S. Aureus.

Obr.č.1: Vzorek odebraný 11.1.2022 – modrozelené kolonie na levé misce vpravo nahoře je St. uberis, bílé kolonie ukazuje na výskyt St. aureus. Na misce vpravo je dole patrný nárůst stafylokoků.

Obr.č.2: Vzorek odebraný 7.2.2023St. uberis ani St.aureus na kultivaci BTT (Bulk tank test – vzorek mléka odebraný z tanku) není. Občas se sporadicky objeví při individuálních kultivacích, což znamená to, že jen velmi málo zvířat je nakažených. Na levé misce vpravo dole vyrostlo mnoho G- bakterií (E.colli a Raoutella). Jako důvod byla identifikována porucha sanitace.

Jaký byl největší přínos zavedení faremní kultivace ID4 BTT?

Pro nás to bylo aktivní zapojení se do řešení situace. Ze začátku se Bulk Testy dělaly často – to se nám líbilo, protože jsme měli o situaci přehled. I když byla na počátku situace opravdu špatná.

Pomohl vám systém kultivací snížit spotřebu antibiotik a tím i nákladů na farmě?

Přesný přehled nemáme. Ale s jistotou můžeme říct, že určitě ano. Ze začátku byly náklady stejné, protože jsme před sebou měli hodně práce a muselo se na tom pracovat celkem intenzivně. Poslední půl rok můžeme s jistotou říci, že spotřeba ATB klesá. Tím pádem šetříme podniku nemalé peníze.

Využíváte informace z BTT a kultivací ve vašem systému selektivního zaprahováni?

Selektivní zaprahování pro nás bylo dlouhou dobu hudbou vzdálené budoucnosti. Situace se opět mění poslední měsíce. Zatím máme systém, že před zaprahnutím kultivujeme každou krávu, abychom věděli, v jakém je zdravotním stavu. Podle výsledků volíme konkrétní „zaprahovačky“. Ze začátku jsme se tu hodně potýkali se St. aureus. A ten měl jiný léčebný protokol, než St. uberis. Jsme ale rádi, že systematickou prací a s pomocí pana MVDr. Slavíka dnes můžeme říct, že omezujeme zaprahování pomocí ATB. To je pro nás velký úspěch.

Jak probíhá spolupráce mezi podnikem a firmou FARMSYSTEM? Jak odběry zasahují do denního provozu farmy?

Od začátku úzce spolupracuji s MVDr. Slavíkem. V počátcích si člověk nebyl zcela jistý diagnostikou. Ale nikdy nebyl problém misky vyfotit a poslat. Odpověď přišla vždy rychle a my jsme takto na dálku byli schopni vyhodnotit sporné kultivace. Pokud měl člověk nějaký dotaz, či poznámku nebyl problém se zeptat. Ze začátku byla spolupráce intenzivnější, neb si to situace vyžadovala. Ale troufám si říci, že se to ustálilo. MVDr. Slavík funguje dle potřeby jako odborník na telefonu, za což jsem opravdu ráda. Myslím, že je to člověk na správném místě. Odběry nijak do chodu nezasahují. Je to otázka chvilky.

„Úspěch této farmy byl založen především na pečlivosti, důslednosti a zpětné vazbě při ozdravování“, dodává závěrem MVDr. Slavík

Foto: Ing.Lenka Lánská