Každý týden v průběhu celé sezony budou zájemci dostávat e-mail s předpovědí, jací škůdci a choroby se v jejich lokalitě mohou aktuálně vyskytovat a co mohou udělat pro maximální ochranu svých plodin. Součástí službu navíc bude i právní poradenství a možnost telefonické konzultace s odborníkem. Minimální cena této služby je 7 000 Kč za čtvrtletí.

Postup je jednoduchý: stačí vyplnit registrační dotazník na stránkách www.laiven.org s informacemi o lokalitě, pěstovaných plodinách a případně i nejbližší meteostanici. „Každý týden také budeme potřebovat doplnit stručné informace o fenologické fázi pěstovaných rostlin, jejich aktuálním stavu a provedeném ošetření,“ popisuje Dita Fišerová ze společnosti Manetech, která se už 17 let zabývá vývojem technologií pro zemědělský sektor založených na ekologických principech a stojí také za českou značkou Laiven.

Metodu prognózy lze využít jak v ekologickém, tak i konvenčním nebo integrovaném zemědělství. Zájemci budou pravidelně dostávat informace o potenciálních škůdcích a chorobách, které se v daný čas mohou v dané lokalitě objevit, o vhodných přípravcích, jimiž mohou své plodiny ochránit, i o přesném postupu aplikace těchto přípravků. Součástí předpovědi bude i informace, v jaké dny by mělo být sucho, kdy je vhodné použít hnojivo a co v této oblasti předepisuje zákon. A pokud budou zemědělci potřebovat detailnější radu, mohou se telefonicky obrátit na Ing. Františka Mušku, Ph. D., který se ochraně rostlin před škůdci a chorobami věnuje již od dětství.

Rostlinolékař Ing. František Muška. Ph.D.

Autorem týdenních předpovědí bude právě František Muška, jehož otec Ing. Antonín Muška tuto metodu vynalezl. Používá při ní metodu krátkodobé i dlouhodobé prognózy a signalizaci výskytu vybraných škodlivých činitelů zemědělských plodin a trvalých kultur. František Muška zdědil po svém otci kromě bohatých zkušeností i rozsáhlý rodinný archiv, vystudoval fytotechniku a ochranu rostlin na Mendelově univerzitě a je akreditovaným poradcem ministerstva zemědělství ČR. Problematiku prognózy výskytu škodlivých činitelů rovněž přednáší na Mendelově univerzitě v Brně a intenzivně spolupracuje i s ČHMÚ Brno.

Cena služby se liší podle velikosti zemědělské půdy. U rozlohy od 1 do 500 hektarů zaplatí zájemce 40 Kč za hektar a čtvrtletí, od 1001 hektarů pak 20 Kč za hektar a čtvrtletí. Minimální cena služby je 7 000 Kč za čtvrtletí. Základní cena zahrnuje 3 plodiny, každá další je za příplatek 10 %.

Více se o službě dozvíte na www.laiven.org.