Pět českých farem získalo za rok 2023 ocenění v programu Pestrá krajina, které se uděluje za pozitivní vliv na životní prostředí a šetrné hospodaření. Zlatou medaili dostala farma Bělecký mlýn, farma Milošovice rodiny Cihlářových, farma Libora Konvalinky a ekofarma Zelený kopec. Stříbrnou medaili má farma Koňákov. Akci pořádá šestým rokem Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR). Zemědělci si dnes ocenění převzali na konferenci v prostorách České zemědělské univerzity v Praze (ČZU).

„Jednou ze zásadních informací pro mě byl fakt, že klimatická změna způsobila loňský rok prozatím nejteplejším v historii. Velice rychle můžeme jako sedláci, hospodáři a občané adaptovat krajinu na klimatickou změnu. Proto je důležité akcentovat ekologický přístup v hospodářství,“ řekl na konferenci předseda hodnotitelské komise Daniel Pitek. Každodenní život sedláků i jejich zákazníků podle něj ovlivňovala rovněž nevyzpytatelná ekonomická situace.

„O to důležitější je upozorňovat na ty farmy, které dokáží ekonomicky prosperovat, a zároveň nezapomínat na péči o krajinu,“ uvedla asociace.

Rodina Benýškových, která vlastní farmu Bělecký mlýn, chová na 95 hektarech zemědělské půdy krávy a ovce. K tomu hospodaří se včelami, kvůli nimž přizpůsobuje pestrý porost. Farma také vytvořila pět retenčních nádrží a do krajiny doplnila asi 20 tůní. Výsadbu dřevin přizpůsobuje krajině tak, aby se zvládly adaptovat na klimatickou změnu.

Farma Milošovice rodiny Cihlářových má 76 hektarů zemědělské půdy. Protože obhospodařované pozemky jsou značně svažité a tím ohrožené vodní erozí, byla většina z nich zatravněna a nyní jsou využívány jako pastviny a louky. V průměru chovají Cihlářovi až 120 kusů skotu.

Statek Libora Konvalinky v CHKO Žďárské vrchy je na 91 hektarech zemědělské půdy, z toho je 71 hektarů vlastních. Od roku 2009 hospodaří v ekologickém režimu a nyní začíná s regenerativním zemědělstvím. Chová krávy, kozy, slepice, kachny. Konvalinka zachoval lemové dřeviny a vybudoval několik tůní.

Ekofarma Zelený kopec se nachází nedaleko Pelhřimova na 44 hektarech půdy. Vlastní stáda masných ovcí a další drobné zvěře. Vysazují živé ploty s pestrou škálou druhů dřevin. Rodina Křížových začínala s nezoraným polem, které postupem času zatravnili. Jejich cílem bylo zavedení regenerativního zemědělství.

Farma Koňákov u Nového Jičína hospodaří po mnoho generací. Dlouhodobé zkušenosti nabízí i studentům blízké střední školy, jejíž žáci mohou na farmě pracovat. Na farmě je až 320 kusů dobytka, z toho 125 chovných krav.

ASZ ČR má 7500 členů sdružených v současné době v 40 regionálních a devíti členských organizacích. Tyto podniky obhospodařují necelých 40 procent zemědělské půdy v ČR a podílí se zhruba čtvrtinou na tvorbě zemědělského HDP.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com