Mouchy patří mezi nejškodlivější škůdce skotu na světě a ekonomický dopad kousání much na produkci skotu ve Spojených státech se odhaduje na 2 211 milionů dolarů ročně. Přítomnost much ovlivňuje i chování zvířat, kdy se zvířata zaměřují na odpuzování much jako je házení hlavou, škubání kůže nebo švihání ocasem a v důsledku toho může docházet ke snížení příjmu krmiva.

Ve studii provedené v Japonsku bylo zkoumáno, zda namalování bílých pruhů na krávy, podobně jako zebry, sníží kousání much. Výsledky studie poskytují alternativu k použití konvenčních insekticidů a rovněž pomáhá vyřešit problém rezistence hmyzu vůči pesticidům v životním prostředí.

Pruhovaná zvířata sice přitahují hmyz úplně stejně, ale ten na nich nedokáže přistát, neboť ovádovitý hmyz přitahuje lineárně polarizované světlo vzniklé odrazem nebo lomem. Takto hmyz vyhledává i zvířata, ovšem pruhy schopnost vnímat lineárně polarizované světlo naruší a hmyz pak nedokáže snížit rychlost natolik, aby na zvířeti mohl přistát a do zvířete buď narazí nebo ho přeletí.

Studie byla provedena na 6 japonských černých kravách, které byly rozděleny do třech skupin – černobíle natřené pruhy, černě natřené pruhy a bez pruhů. Pruhy byly kresleny od ruky v šířce 4-5 cm a každé ráno byly obnovovány. To vyžadovalo cca 5 minut na jeden kus. Celý experiment trval 9 dní a po třech dnech se zvířata ve skupinách postupně měnila tak, aby každá kráva prošla všemi třemi ošetřeními. Pozorování probíhalo dvakrát denně.

V této studii černobílé pruhy snížily počet kousnutí much a četnost chování odpuzujících mouchy s výjimkou škubání kůže. Zjistilo se, že malování pruhů podobných zebrám může snížit výskyt much přistávajících na zvířeti až o 50%.

Marcela Otrubová

zdroj: Kojima T, Oishi K, Matsubara Y, Uchiyama Y, Fukushima Y, Aoki N, et al. (2019) Cows painted with zebra-like striping can avoid biting fly attack. PLoS ONE 14(10): e0223447. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223447