Nový Zéland dnes zveřejnil návrh zákona, který zavádí placené emisní povolenky v zemědělství. Největším zdrojem skleníkových plynů jsou v této zemi říhající ovce a skot, píše agentura Reuters. Pokud tento systém začne platit, bude Nový Zéland první zemí, kde budou farmáři platit za emisní povolenky pro dobytek.

Na Novém Zélandu žije pět milionů lidí, asi 10 milionů kusů hovězího dobytka a 26 milionů ovcí.

Skoro polovina novozélandských emisí skleníkových plynů vzniká v zemědělství, jde hlavně o metan. Zemědělství ale bylo doposud ze systému obchodování s emisními povolenkami vyňato, za což vláda sklízela kritiku.

Podle plánu vypracovaného vládou a zástupci zemědělců by farmáři za emise měli začít platit od roku 2025. Jiná cena se bude platit za emise plynů, jako je metan, jiná například za vypuštěný oxid uhličitý.

„Není sporu o tom, že je nutné, abychom snížili množství metanu, který vypouštíme do atmosféry, a efektivní systém ocenění emisí v zemědělství v tom bude hrát klíčovou roli,“ řekl ministr pro změnu klimatu James Shaw.

Návrh zahrnuje odměny pro zemědělce, kteří omezují emise prostřednictvím krmných aditiv, výhody budou mít také ti, kdo se starají o lesy. Výnosy ze systému obchodování s povolenkami v zemědělství budou použity na výzkum, vývoj a poradenství pro farmáře.

Systém povolenek představuje zřejmě největší zásah státu do novozélandského zemědělství od zavedení dotací v 80. letech minulého století, řekla ekonomka Susan Kilsbyová z banky ANZ Bank.

Konečné rozhodnutí ohledně zavedení emisních povolenek v zemědělství padne pravděpodobně v říjnu.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com