Agronomická fakulta – Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta se zabývá moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími s ekologií a změnami klimatu a dalšími aktuálními problémy.

Pevný teoretický základ a důkladná praktická výuka nabízí bohaté možnosti uplatnění – od profesionálního zemědělce, přes biotechnologického výzkumníka až po inspektora v potravinářství.

Den otevřených dveří

5. 2. 2021 od 10:00-15:00 – Prostřednictvím chatu zde na webu fakulty vám budou studijní referentky a studentští ambasadoři připraveni  ochotně zodpovědět všechny vaše dotazy ohledně jednotlivých studijních programů a specializací, přijímacího řízení, stipendií nebo ubytování a zázemí fakulty nebo prostřednictví FB stránek agronomické fakulty:  https://www.facebook.com/events/298466348231930  

Více o možnostech studia najdete na https://af.mendelu.cz/

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – Česká zemědělská univerzita v Praze

FAPPZ nabízí bakalářské, magisterské i doktorské programy v širokém spektru oblastí jako jsou Rostlinná a živočišná produkce, Zahradnictví a krajinářská architektura, Zájmové chovy, Potraviny, výživa a zdraví a Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění ve studovaném oboru, což ukazuje na kvalitní výuku orientovanou na uplatnění v praxi. Své zkušenosti uplatňují ve vedoucích pozicích zemědělských podniků, ve službách orientovaných na konvenční a ekologické způsoby hospodaření. Stávají se agronomy specializovanými na ochranu rostlin, zootechniky, manažery v poradenských a specializovaných službách, v kontrolních a inspekčních organizacích, výzkumných institucích či pojišťovnictví.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří online na ČZU proběhl v sobotu 23. 1. 2021. Pokud jste Den otevřených dveří online nestihli, jsou zde na webu záznamy videí i odkazy na program fakult.

Od 23. 1. do 7. 2. 2021 běží Virtuální Dny otevřených dveří na FAPPZ na stránce: https://www.af.czu.cz/cs/r-6780-studium/r-15616-virtualni-dny-otevrenych-dveri nebo na https://agroden.cz/.

Zemědělská fakulta – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Studijní programy

V tříletém studiu bakalářských studijních programů je možno na fakultě studovat tyto základní studijní obory: Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině, Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby, Zemědělské biotechnologie, Zemědělství a Zootechnika.

Ve dvouletém studiu navazujících magisterských studijních programů je možno na fakultě studovat v těchto studijních oborech: Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Kvalita zemědělských produktů, Multifunctional Agriculture, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Zemědělské biotechnologie, Zemědělské inženýrství, Zootechnika a Zemědělská a dopravní technika.

Den otevřených dveří

V pátek 22. ledna 2021 proběhl na Jihočeské univerzitě první online Den otevřených dveří. V rámci streamů jste se mohli zeptat na cokoli, co Vás zajímalo ohledně fungování fakulty a studia na naší fakultě.

Nestihli jste se zúčastnit? Nevadí. Záznam z celé akce naleznete na  YouTube kanále nebo na následujících odkazech na stránce: https://www.zf.jcu.cz/

foto: pixabay.com