Ve střední Číně poblíž města Wu-chan vyrostl patrně největší vepřín na světě, do provozu byl uveden tento měsíc. Komplex bude schopen produkovat 1,2 milionu jatečných prasat ročně (což představuje 108 000 tun vepřového masa ročně), přičemž investiční náklady údajně činily přibližně 570 milionů EUR, tj. v přepočtu 14,2 miliardy korun.. V plánu je výstavba dvou 26-ti patrových budov, z nichž jedna z nich je již zprovozněna a druhá z nich je ve výstavbě.

(Zdroj: Sino-Singapure Kaiwei Modern Dairy WeChat)

Od porodny až po výkrm na jednom patře

Budova je uspořádána tak, že první dvě podlaží jsou využité pro technické zázemí – např. zásobování krmivem. Od třetího patra funguje každé patro jako farma s tisícem prasnic na patro a výrobní kapacitou 25 tisíc jatečných prasat/rok. Centrální dispečink v prvním patře řídí krmivo a pitnou vodu pro každé patro a získává informace z indikátorů teploty, vlhkosti prostředí nebo koncentraci toxických plynů. Každé patro má jasné funkční členění – stáj pro prasnice, porodna, odchovna prasat a výkrm.

Přesun prasat pomocí výtahu

Velký nákladní výtah pro přepravu živých prasat má plochu 16 metrů čtverečních a maximální nosnost 40 tun. V suterénu se nachází celkem 6 velkých nákladních výtahů, které přepraví nahoru najednou více než 240 prasat.

(Zdroj: Sino-Singapure Kaiwei Modern Dairy WeChat)

Ve srovnání s tradičním chovem prasat může chov prasat v patrových budovách ušetřit více než 90 % půdy a více než 70 % vody. Inteligentní řízení ventilace může zároveň zajistit úplnou izolaci živých prasat od infekčních chorob z vnějšího prostředí. Důraz je kladen také na ohleduplnost k životnímu prostředí, odpadní voda se podle majitele čistí přímo na místě. Slibuje také velmi nízké emise skleníkových plynů a nulové emise exkrementů.

Čína je největším konzumentem vepřového masa na světě a podobné stavby jsou v zemi stále častější. Země začala s chovem prasat ve výškových budovách poté, co jejich populaci v posledních letech zdecimoval africký mor prasat. Ve městě E-čou už vyrostl identický druhý vepřín. Celkem jich má vzniknout pět a pojmou až tři miliony prasat.

zdroj: ČTK, http://news.hexun.com/2022-10-20/206938161.html

foto: pixabay.com