Ke konci roku naše redakce navštívila Zemědělskou společnost Sloveč a.s., která se nachází v nymburském okrese. Naším cílem byla návštěva živočišné výroby, kterou vede bezmála 25 let paní zootechnička Jana Maxová. Odměnou za její usilovnou práci je zcela jistě třetí místo mezi nejlepšími chovateli podle celoživotní užitkovosti žijících krav k 30.9.2021 a šesté místo v soutěži o podnik s nejvyšší produkcí T+B a celoživotní užitkovostí za rok 2020/21 pořádané svazem holštýnského skotu.

Základní stádo

Základní stádo tvoří 740 krav plemene holštýn a z toho se dvakrát denně dojí 553 z nich. Průměrná užitkovost za normovanou laktaci je 12 405kg mléka s obsahem tuku 3,72% a bílkoviny 3,32%. Veškerá produkce je dodávána do Poděbradské mlékárny.

Špičková péče o paznehty se vyplatí

Péče o paznehty je aflou a omegou každého úspěšného chovu, a to si uvědomují i ve Slovči. Prvním krokem byla instalace aktivní podlahy Magellan do třech produkčních stájí. Paní zootechnička Maxová tímto prokázala vizionářský přístup. V té době byla instalace ve Slovči první instalací mimo Francii, kde se tato podlaha vyrábí. Od té doby bylo uděláno mnoho instalací po celém světě včetně ČR. Zdravotní stav paznehtů se tím výrazně zlepšil a krávy se po gumové podlaze pohybují daleko jistěji. Snížilo se i množství úrazů spojených s kluzkou podlahou, ke kterým čas od času docházelo.

Pravidelná péče o paznehty jako klíč k úspěchu

I přesto, že se stav paznehtů zlepšil, bylo nutné vyřešit pravidelné koupání, které předtím probíhalo jednou za týden až čtrnáct dní a krávy musely chodit na dojení jinou cestou za stájí, což znamenalo více času a lidí. Toto vyřešily dvě automatické průchozí vany Hoofcount, které jsou umístěny při cestě z dojírny a krávy přes ně procházejí každý den. Vana se automaticky propláchne po projití 50 dojnic, takže krávy jsou navyklé, že prochází přes vodu a nemají tak problémy projít přes prostředek na koupání paznehtů FaSy Hoofbath Forte, která se do vany automaticky dávkuje třikrát týdně. Posledním krokem v péči o paznehty je pravidelný preventivní postřik přípravkem FaSy DD Stop Spray, který probíhá jednou týdně a stará se o to jeden člověk, vždy po podojení, než krávy opustí dojírnu. Dojení probíhá na dojírně Boumatic 2×19 s dojením zezadu (side-by-side).

V chovu převažuje francouzská genetika

V chovu jsou využívány inseminační dávky převážně od zahraničních býků, a to polovinou z Francie a dále pak z Ameriky a Kanady. U nejlepších jalovic je využíváno sexované sperma. Asi pětina jalovic je pak zapouštěna masnými býky a telata jsou určena na mléčný výkrm pod ochrannou známkou „Slovečské mladé hovězí“.  Plemenářská firma provádí dvakrát týdně sono a dvakrát týdně zapouští synchronizované krávy, zbytek si zapouští zootechnici sami. Na farmě jsou stále 1-2 býci a jalovice, které nezabřeznou po třetí inseminaci se dávají do skupiny k býkovi. Dojnice se zapouštějí nejdříve 70.den, protože hodně dojí a mají to takto vyzkoušené, a i proto se mezidobí pohybuje kolem 420 dní.

Maximální poporodní péče

Po otelení dostává každá dojnice nápoj a do 10. dne se jí každý den měří teplota. Pátý den se odebírá krev a zjišťuje se hladina ketolátek v krvi k eliminaci ketóz. Tele vždy dostane do hodiny po otelení zamrazené mlezivo. I telatům se pátý den odebírá krev a zjišťuje se hladina imunoglobulinů v krvi a tím i to, jestli byly dostatečně napojeny mlezivem. Od narození jsou telatům podávána probiotika.

Krmná dávka z domácích zdrojů

Krmivová základna pro letošní rok tvoří  8 tis. tun silážní kukuřice, 6 tis. tun vojtěškové senáže, 1,2 tis. tun řízku uložených ve vaku a tisíc tun žita, které se krmí v podobě alkalického zrna. Do loňského roku byly do krmné dávky přidávány vyvazovače mykotoxinů, ale se začátkem krmení siláže z letošní sklizně se je pokusí vysadit. V letních měsících je velkým problémem zapařování krmiva v silážních jamách, protože jsou na přímém slunci. V loňském roce toto vyřešily použitím přípravku FreshFoss, který tento problém potlačuje a zde se velmi osvědčil. Krmná dávka pro dojnice je rozdělena na čtyři skupiny – rozdoj, produkční, konec laktace a suchostojné krávy společně s přípravou na porod. Pro jalovice jsou dvě krmné dávky a to do roka a od roka do přípravy na porod. Nově je na farmě zavedeno automatické dávkování minerálních látek přímo do napájecí vody Terra NutriTech. Toto zařízení automaticky dávkuje minerální látky přímo do vodovodního řádu podle zadaného množství.

Slovečské mladé hovězí

Býci pro produkci tohoto masa jsou krmeni zbytkovým mlékem a mléčnými odpady z Poděbradské mlékárny až do porážky, proto je toto maso světlejší a křehčí než při standartním výkrmu. Dalšími komponenty krmné dávky je startér a krmná dávka pro vysokoužitkové dojnice. Porážejí se v jednom roce, při hmotnosti 500kg v Hlavečníku, kde se maso 14 dní staří. Za měsíc se porážejí 2-3 býci a toto maso je k dostání pouze jedenkrát za měsíc v nedaleké prodejně Milko v Městci Králové. O termínu prodeje informuje pravidelně společnost Sloveč na svých stránkách.

Celou živočišnou výrobu obstarává celkem 15 lidí. Ani ve Slovči se nevyhnou nedostatku lidí v zemědělství a častému střídání zaměstnanců, a proto jsou zde zhruba z poloviny zaměstnáni cizinci. Nejvíc se tento problém projevuje hlavně na dojírně častějším výskytem zánětů. I z toho důvodu zde přistoupili k instalaci systému ADF milking, což je dojící souprava, která kromě dojení provede automaticky i nadipování ještě před sejmutím strukového násadce a následně po sejmutí strukového násadce jeho automatický mezioplach, díky kterému se záněty nepřenáší na další krávy. Systém InVent optimalizuje podtlak díky ventilu, který do horní komory strukového násadce pouští vyšší množství filtrovaného vzduchu na začátku a na konci dojení, kdy velký podtlak působí negativně na spouštění mléka a pro dojnici někdy až bolestivě.

Text a foto: Ing. Marcela Otrubová