Zajímají vás hospodářská zvířata? Chcete se dozvědět něco o tom, jak žijí? Věděli jste, že i stáje dnes mohou být automatizované? A mnoho dalšího se můžete dozvědět na výstavě s názvem Nejen ve stáji.

Ve dnech 2. až 27. března totiž v Knihovně Antonína Švehly v Praze 2 Slezské ulici pořádá Zemědělský svaz České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! podpořeného Ministerstvem zemědělství druhý ročník zemědělské výstavy, tentokrát na téma chov hospodářských zvířat. Jejím cílem je přiblížit život hospodářských zvířat veřejnosti, studentům a dětem, ukázat kam se dnešní chov posunul a proč je důležité zachovat tuto výrobu, ale také odbourat mýty o zemědělství jako takovém.

Výstavu doplní nejen ukázky plemen hospodářských zvířat, ale i model farmy pro skot, krmiva či ušní známky. Dozvíte se, že dojnice mají ve stájích postýlky či jak vypadá dojící robot a vůbec jak pomáhají moderní technologie v chovech a jak mohou pomáhat čipy zvířat. Díky moderním technologiím mají zvířata více pohodlí, než si mnozí myslí.

Výstava bude také obohacena o informace o zvířatech zařazených mezi genetické zdroje tedy původní nezušlechtěná plemena zvířat, která jsou vedená v evidenci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. je podle zákona MZE garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.

Výstavu podpoří také chovatelské svazy a Českomoravská společnost chovatelů, ale také samotná Knihovna Antonína Švehly, která ukáže i několik zajímavostí z historického knižního fondu právě s tématikou chov hospodářských zvířat.

Ve čtvrtek 5. března od 9 a 15 hodin se uskuteční přednášky pro veřejnost, další týdny pro zvané základní a střední školy.

Přijďte se podívat a proniknout do tajů moderní živočišné výroby.

Článek byl převzat ze stránek Zemědělství žije, dostupné z: <https://zemedelstvizije.cz/clanky/nejen-ve-staji-aneb-o-zivote-hospodarskych-zvirat:50/>