Začátkem října se na Výstavišti v Lysé nad Labem uskutečnil Národní holštýnský šampionát, kterého se zúčastnilo 21 vystavujících chovatelů. Šampionát probíhal během pátečního dopoledne a odpoledne ve velmi příjemné atmosféře. V roli hlavního rozhodčího se představil Guido Oitana z Itálie.

Šampionát započal poděkováním a předvedením telat ze Školního statku v Poděbradech. Následovaly RED holštýnky a poté samotné holštýnky. Před zvolením absolutní vítězky výstavy se předvedla kolekce krav s užitkovostí nad 100.000 kg mléka.

Národní šampionkou pro RED byla zvolena kráva na 3. laktaci ze ZOD Mrákov. Kráva na 5. laktaci ze ZDV Novoveselsko, družstvo se stala Národní šampionkou – holštýn.  Tyto dvě krávy se poté utkaly v absolutním finále, kde jako vítězka výstavy byla zvolena kráva ze ZDV Novoveselsko, družstvo.

Nejlepším vodičem výstavy byl zvolen David Chalupa.

Všem vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí na dalších výstavách. Závěrem bychom chtěli poděkovat za organizaci Svazu chovatelů holštýnského skotu a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a vodění krav, zejména pak studentům ze Střední zemědělské školy v Poděbradech, kteří opět v hojném počtu asistovali po celou dobu výstavy.

Výsledková listina Národního holštýnského šampionátu

-RED HOLŠTÝN-

Plemenné jalovice

 1. 373576-953 (OMANOMAN NEO-056 x ALLIANCE NXA-353) – ZS Ostřetín a.s.
 2. 619333-961 (OMANOMAN NEO-056 x EMERALD NXA-930) – AGRAS Bohdalov, a.s.
 3. 628835-931 (LUTRON NEO-435 x ROGER NGA-659) – ZF Rolnička Lipanovice

Prvotelky – RED

 1. 417900-932 (ATOMIUM RED RED-614 x KIAN RED-486) – Zemědělská společnost Srbice a.s.
 2. 421960-932 (ATOMIUM RED RED-614 x ERASMUS RED-429) – ZOD Mrákov
 3. 394860-932 (KISKA RED-548 x LOUSTAR RED-547) – ZOD Mrákov

Krávy na 2. a vyšší laktaci – RED

 1. 319770-932 (JOTAN RED-550 x KIAN RED-486) – ZOD Mrákov
 2. 342652-932 (LAWN BOY P RED-484 x KIAN RED-486) – Agro Staňkov a.s.
 3. 288026-953 (COLT P RED RED-584 RALSTORM NEA-666) – ZS Ostřetín a.s.

Nejlepší vemeno – RED

417900-932 (ATOMIUM RED RED-614 x KIAN RED-486) – Zemědělská společnost Srbice a.s.

Vícešampionka – RED

417900-932 (ATOMIUM RED RED-614 x KIAN RED-486) – Zemědělská společnost Srbice a.s.

Národní šampionka – RED

319770-932 (JOTAN RED-550 x KIAN RED-486) – ZOD Mrákov

-HOLŠTÝN-

Prvotelky

 1. 344730-953 (JETT AIR NXB-042 x MANIFOLD NEA-960) – Oseva Agri Chrudim, a.s.
 2. 573760-961 (GALAXY NEO-342 x ROUMARE NEA-526) – ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou
 3. 324665-953 (CHIPPER NEO-311 x ALTAOTA NEA-986) – ZS Ostřetín a.s.

Krávy na 2. laktaci

 1. 282482-952 (WINDBROOK NEO-070 x ELIAS NEA-893) – Polabí Vysoká, a.s.
 2. 536222-961 (EMERALD NXA-930 x BOULDER NEA-849) ZDV Novoveselsko, družstvo
 3. 321544-921 (WINDBROOK NEO-070 x DUNARO NEA-705) – 1. zemědělská a.s. Chorušice

Krávy na 3. a vyšší laktaci

 1. 404691-961 (ALTON NXA-507 x BOLIVER NXA-343) – ZDV Novoveselsko, družstvo
 2. 455900-931 (MONTY NXA-896 x PLANET NXA-686) – ZF Rolnička Lipanovice
 3. 455873-931 (LEXACT NXA-843 x MASERATI NEA-710) – ZF RolničkaLipanovice

Nejlepší vemeno

404691-961 (ALTON NXA-507 x BOLIVER NXA-343) – ZDV Novoveselsko, družstvo

Vícešampionka

455900-931 (MONTY NXA-896 x PLANET NXA-686) – ZF Rolnička Lipanovice

Národní šampionka

404691-961 (ALTON NXA-507 x BOLIVER NXA-343) – ZDV Novoveselsko, družstvo

Vítězka výstavy

404691-961 (ALTON NXA-507 x BOLIVER NXA-343) – ZDV Novoveselsko, družstvo

Foto č. 1 Místo výstavy

Foto č. 2 Příprava před předvedením

Foto č. 3 Příprava před předvedením

Foto č. 4 RED – holštýn

Foto č. 5 RED – holštýn

Foto č. 6 Holštýn

Foto č. 7 Putovní pohár

Foto č. 8 Poslední detaily

Foto č. 9 Rozhodování nebylo jednoduché

Foto č. 10 Holštýn

Foto č. 11 Ocenění

Foto č. 12 Kolekce krav s celoživotní užitkovostí nad 100.000 kg mléka

Foto č. 13 RED – holštýn

Foto č. 14 Holštýn

Foto č. 15 Dobrá nálada panovala během celé výstavy

Foto č. 16 Zvědavost

Foto č. 17 Absolutní vítězka

Foto č. 18 Poděkování

Text a foto: Lucie Rysová