Zemědělci a potravináři dostanou příští rok na národních dotacích 2,7 miliardy korun. Částka je o asi 2,3 miliardy korun nižší, než byla schválená pro letošní rok. Návrh podpůrných programů na rok 2023 včera schválila Sněmovna.

„Návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2023 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly ministerstva, přičemž zachovává kontinuitu s předešlými roky v poměru přidělených finančních prostředků pro jednotlivé programy,“ stojí v důvodové zprávě. Celková potřeba pro příští rok by činila podle materiálu přes 6,3 miliardy korun.

Sněmovní zemědělský výbor vyzval již dříve ministerstvo zemědělství k tomu, aby v příštím roce posílilo národní dotační programy o nespotřebované výdaje a hledalo pro tyto účely další úspory. Dodatečné peníze by měly jít podle výboru například na podporu včelařství, podporu mimoprodukčních funkcí rybníků a mimorybářských revírů a na zlepšení životních podmínek chovu hospodářských zvířat. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že se bude snažit usnesení výboru naplnit. Poslanec opozičního hnutí ANO Karel Tureček neuspěl s návrhem, aby obdobné usnesení jako výbor přijalo sněmovním plénum, a to směrem k celé vládě.

Do živočišné výroby by mělo jít podle schváleného materiálu 1,88 miliardy korun, do rostlinné výroby 305 milionů korun. Podpora potravinářství má činit přes 317 milionů korun a ostatních aktivit téměř 198 milionů korun. Vyšší podporu živočišné výroby zdůvodňuje ministerstvo zemědělství stejně jako v minulosti tím, že je třeba bránit nepříznivému vývoji v některých zemědělských odvětvích, což souvisí se zachováním zaměstnanosti na venkově. Na letošek bylo pro zemědělskou výrobu vyčleněno zhruba 3,5 miliardy korun, pro rostlinnou výrobu přes 471 milionů korun, pro potravinářství 848 milionů korun a na ostatní aktivity skoro 194 milionů korun.

Většina objemu peněz z rozpočtu na příští rok, přes 2,3 miliardy korun bude určená na běžné výdaje v podobě dotací k hospodářskému výsledku. Letos činily více než čtyři miliardy korun. Na investice bude pro rok 2023 v podpůrných programech 389,7 milionu korun.

Národní dotační programy:

Název programu dotace k hospodářskému výsledku (neinvestiční) v tis. Kč dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje) v tis. Kč
Podpora včelařství 47.000
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 30.000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 65.000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství 10.000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 200.000
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 162.000 18.000
Genetické zdroje 94.000
Nákazový fond 900.000
Poradenství a vzdělávání 133.000 700
Podpora evropské integrace nevládních organizací 15.000
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 21.500
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu 230.000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 60.000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 18.000
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 37.000 36.000
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 20.000
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 600.000
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče 2800
Celkem 2,310.300 389.700

 

Zdroj: Dotační programy zemědělství pro rok 2023, poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com