Zemědělci mají dostat příští rok na národních dotacích 2,5 miliardy korun. Částka je ve srovnání s letošním rokem o 239 milionů korun nižší. Návrh podpůrných programů na rok 2024 dnes schválila Sněmovna. Jednací den dolní komory tím skončil.

„Spektrum dotačních programů pro rok 2024 udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech,“ stojí v důvodové zprávě. Programy jsou podle materiálu výslovně účelové a slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru. Vyčleněná částka podle zdůvodnění odpovídá možnostem rozpočtu ministerstva zemědělství.

Do živočišné výroby by mělo jít podle schváleného materiálu 1,86 miliardy korun, do rostlinné výroby 348 milionů korun. Podpora potravinářství má činit 100 milionů korun a ostatních aktivit přes 194 milionů korun. Na letošek bylo pro živočišnou výrobu vyčleněno zhruba 1,88 miliardy korun, pro rostlinnou výrobu přes 305 milionů korun, pro potravinářství 317 milionů korun a na ostatní aktivity skoro 198 milionů korun.

Většina objemu peněz, přes 2,34 miliardy korun, bude příští rok určená na běžné výdaje v podobě dotací k hospodářskému výsledku. Jde o obdobnou částku jako letos. Na investice bude pro rok 2024 v podpůrných programech 159,7 milionu korun, letos to bylo 389,7 milionu korun.

Národní dotační programy:
Název programu dotace k hospodářskému výsledku (neinvestiční) v tis. Kč dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje) v tis. Kč
Podpora včelařství 37.000
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 35.000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 70.000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství 10.000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 230.000
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 192.000 18.000
Genetické zdroje 85.000
Nákazový fond 789.800
Poradenství a vzdělávání 135.000 700
Podpora evropské integrace nevládních organizací 22.000
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 13.500
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 60.000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 15.000
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 69.000 26.000
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 20.000
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 672.000
Celkem 2,340.300 159.700

Zdroj: Dotační programy zemědělství pro rok 2024, poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com