Zemědělci a potravináři získají v příštím roce na národních dotacích 3,8 miliardy korun. Dnes to odsouhlasil sněmovní zemědělský výbor. Oborově jde nejvíce peněz do živočišné výroby. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) při jednání uvedl, že by zemědělci potřebovali dotace na úrovni šesti miliard Kč. Výbor podpořil, pokud se najdou v rozpočtu v příštím roku ušetřené peníze, aby byly v budoucnu navýšené programy jako je nákazový fond, ale také o 20 milionů korun peníze na podporu potravinových bank.

Částka 3,8 miliardy korun je stejnou sumou, kterou Sněmovna pro zemědělce odhlasovala na letošní rok, ministerstvo ji však na jaře o 600 milionů korun navýšilo na 4,4 miliardy Kč. Nejvíce peněz, a to 902 milionů korun, by příští rok mělo jít na zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat. Na to letos šla více než miliarda korun. Oborově jde nejvíce peněz do živočišné výroby, 2,5 miliardy korun.

„Prioritou i nadále zůstává podpora živočišné výroby, pro kterou je alokováno více než 2,5 miliardy korun. Za klíčovou považuji také podporu sektoru potravinářství, pro který je určeno celkem 578 milionů korun,“ uvedl již dříve ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Ministerstvo tak nejvíce podporuje živočišnou výrobu. „Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a která v současnosti ztrácí pozice (chovy prasat a drůbeže), přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách ČR existují,“ uvádí úřad.

Proti letošnímu roku plánuje stát snížit dotace na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat. Naopak by se měly zvýšit platby na podporu ozdravování polních a speciálních plodin.

Pokud by se našly peníze navíc, chce je ministerstvo převést do nákazového fondu, kam nyní plánuje dát 763 milionů Kč. Dále by peníze směřovaly do podpory zpracování zemědělských produktů, kam jde nyní půl miliardy Kč, nebo na podporu programů kvality Q CZ, do kterých chce v příštím roce ministerstvo stejně jako letos přerozdělit 400 milionů Kč.

Výbor na návrh poslankyně Věry Kovářové (STAN) odhlasoval také usnesení, podle kterého, pokud na to zbudou peníze, zvýší ministerstvo dotace pro potravinové banky o 20 milionů korun. Dotace mají podle schváleného rozpočtu činit 63 milionů Kč, se zvýšením by šlo o 83 milionů Kč. To je zhruba o 12 milionů korun méně než letos, kdy se také nakonec na konci roku schválilo navýšení o 20 milionů Kč. Diskuse se dnes na výboru točila kolem postupného zvyšování podpory v národních dotacích do živočišné výroby, poslanec Petr Bendl (ODS) by chtěl do budoucna vidět efektivitu poskytnutých prostředků.

Kromě tohoto typu národních dotací získávají zemědělci a potravináři každoročně přes 30 miliard korun na evropských přímých platbách, další peníze pak z evropského rozvojového programu. Jako kompenzace za zavřené gastronomické provozy, které odebíraly část zemědělských produktů, by mělo ministerstvo připravit dotační program, ve kterém plánuje stát přerozdělit tři miliardy korun.

Výbor také dnes doporučil schválit rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu, ten by měl v příštím roce hospodařit s 40,4 miliardy Kč.

Národní dotace schválené zemědělským výborem:

Kód

prog.

Název programu rok 2021
dotace k hospodář. výsledku(neinvestiční) dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje)
tis. Kč tis. Kč
1.D. Podpora včelařství 105 000
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy 35 000
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů 95 000
1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství 15 000
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 205 000
3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 312 000 18 000
6. Genetické zdroje 78 500
8. Nákazový fond 763 100
9. Poradenství a vzdělávání 155 700 700
10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací 20 000
10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 23 000
13. Podpora zpracování zemědělských produktů 500 000
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 84 000
17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 22 000
18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 26 900 36 100
19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 400 000
20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 902 000
23. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče 3 000
Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství 0*)
3 100 200 699 800
C e l k e m 3 800 000

 

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com