Ministerstvo zemědělství (MZe) zrušilo pro letošní rok dotační programy ze státního rozpočtu, které směřovaly na chov dojnic a skotu bez produkce mlékaInformoval o tom Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Dotační titul se ruší kvůli nedostatku finančních prostředků. Mluvčí MZe Vojtěch Bílý ČTK sdělil, že resort musel přistoupit k úsporám a že se řídil ekonomickými výsledky sektorů zemědělské výrobu. Chov dojnic měl podle MZe loni nejlepší hospodářský výsledek za období mezi lety 2017 až 2022. Ministerstvo odhaduje, že s ohledem na čerpání prostředků v loňském roce by se mělo letos zrušením dotací ušetřit 310 milionů korun.

Podle Agrární komory ČR je zrušení dotací nesystémový a nezodpovědný krok v době, kdy se počty chovatelů snižují a do mlékáren dodávají svou produkci pod výrobními náklady. Vládní ozdravný balíček, který kabinet Petra Fialy (ODS) představil v květnu, chce na zemědělských dotacích z národních zdrojů v příštích dvou letech ušetřit přes deset miliard korun.

Jde o programy na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat, na což letos mělo směřovat 600 milionů korun. Vedle skotu podpora směřuje také na chovy prasat a drůbeže. V roce 2022 byla částka vyšší. Podle Zelené zprávy ministerstva zemědělství se loni vyplatila na zlepšení podmínek v chovech zhruba miliarda korun.

Bílý uvedl, že za rok 2022 podle odhadu Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) měl sektor produkce mléka hospodářský výsledek 3,6 miliardy korun. „Po započtení podpor směrovaných do sektoru mléka byl dosahován každoročně zisk. V souhrnu za období 2017-2022 byl vytvořen po započtení dotací zisk převyšující 42 miliard Kč. Většina zisku byla vytvořena dotacemi, jelikož po jejich odečtení byl kumulovaný zisk za sledované období 4,8 miliardy Kč. Sektor mléka dosahoval v porovnání s ostatními sektory živočišné výroby nejlepších výsledků,“ doplnil.

Upozornil také na to, že jak na chov dojného skotu, tak chov krav bez tržní produkce mléka lze čerpat podporu z dalších programů národních dotací i z evropských dotací.

„Například chov dojnic i krav bez tržní produkce mléka je zařazen do dobrovolné podpory vázané na produkci v systému přímých plateb, dále mohou chovatelé dojnic čerpat podporu v Programu rozvoje venkova na opatření Dobré životní podmínky zvířat,“ dodal.

Ceny zemědělských výrobců podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v červenci meziročně klesly o 14,3 procenta, v červnu byly nižší o 13,8 procenta. Výrazněji klesly ceny v rostlinné výrobě, meziročně o 24,5 procenta, v živočišné výrobě byly vyšší o 1,8 procenta vyšší. Ve srovnání s loňským červencem cena mléka klesla o 7,7 procenta. Kravské mléko třídy Q podle ČSÚ letos v lednu zemědělci prodávali za 13,40 Kč na litr, v červenci to bylo zhruba o tři koruny méně. Na nižší výkupní ceny mléka minulý týden upozorňoval i Zemědělský svaz ČR. Jeho mluvčí Vladimír Pícha uvedl, že za litr nyní čeští chovatel dostávají 10,35 Kč. Prezident Agrární komory Jan Doležal dnes uvedl, že komora již při jednání s ministerstvem zemědělství zrušení dotací odmítla.

Na komoru se nyní podle Doležala obracejí chovatelé masného i dojného skotu s dotazy, jak se mají k rušení dotací postavit. Upozornil na to, že některé podniky mají naplánované investice, které si bez dotační podpory nebudou moci dovolit. Poznamenal také, že dotační tituly měly sloužit jako motivační faktor, aby se chovatelé do investic pouštěli.

„V horší situaci jsou chovatelé dojeného skotu, protože výkupní ceny mléka se po nákladově náročném loňském roce mnohdy stále pohybují pod výrobními náklady a podobné investice již opravdu nemají z čeho zaplatit,“ dodal.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com