Zásadní vliv na letošní sklizeň bude mít podle ministerstva zemědělství (MZe) počasí v následujících týdnech. Pokud přijdou pravidelné srážky, není důvod obávat se významnějších škod. Resort v současné době nemá od zemědělců hlášeny významné podněty o škodách způsobených suchem. ČTK to řekl mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Ministerstvo v posledních třech letech na ochranu před následky sucha vynaložilo zhruba 26 miliard korun. Šlo o vodohospodářská opatření, ale i ta v programu rozvoje venkova.

Ozimy podle MZe většinou vzcházely dobře. Momentálně zemědělci vysévají jařiny, které jsou na dlouhodobější sucho především při vyrůstání značně citlivé. „Situace na většině území zůstává vinou kombinace teplejšího průběhu počasí a nízkých srážkových úhrnů neuspokojivá a obecně lze konstatovat, že suché období pokračuje. V posledních dnech byly srážky velice malé, či na mnoha místech vůbec nepršelo,“ uvedl Bílý.

Meteorologové zhruba v polovině týdne předpovídají ochlazení a déšť. I tak lze podle Bílého ale předpokládat, že se zemědělci musejí připravit na suchý rok a celkové rozšíření sucha.

MZe prostřednictvím národních dotací poskytuje kromě jiného od roku 2001 příspěvky z programu Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školách. Úspora vody proti závlaze postřikem činí podle Bílého 30 až 50 procent. Zemědělci mohou získat podporu 72.000 korun na hektar vybudované kapkové závlahy. Musejí ji provozovat alespoň sedm let od data poskytnutí dotace.

Kapkovou závlahu mezi lety 2016 až 2020 zhotovilo podle Bílého 265 pěstitelů na zhruba 2000 hektarech zemědělské půdy. Vyplacené příspěvky činily asi 130 milionů korun. MZe v budoucnu očekává rostoucí zájem o tyto dotace. „Loňský rok není dosud uzavřen, nicméně podle podaných dokladů lze konstatovat, že bylo zažádáno o 27 milionů korun, to znamená, že kapková závlaha byla vybudována na 375 hektarech,“ řekl dále Bílý. Dodal, že rozpočet na letošní rok je 35 milionů korun.

V rámci vodního hospodářství funguje na Mze několik dotačních programů. Například v případě podpory investic do infrastruktury vodovodů a kanalizací resort loni poskytl 1,6 miliardy korun, na letošek má 1,75 miliardy korun. Na propojování vodárenských soustav úřad v uplynulém roce vynaložil 333 milionů korun, na stávající rok předpokládá 875 milionů korun. Na rozvoj a obnovu malých vodních nádrží a rybníků MZe loni poskytlo 570 milionů korun, se stejnou sumou počítá i letos.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com