Ekologické zemědělství (EZ) v ČR se soustřeďuje hlavně v horských a podhorských oblastech, kde je 90 procent všech farem. Vyplývá to z poslední ročenky ekologického zemědělství ministerstva zemědělství. Podle ní se v roce 2021 ekologicky hospodařilo na 558.124 hektarech, což odpovídá 15,7 zemědělské půdy. Podíl orné půdy v režimu ekologického zemědělství se podle zprávy meziročně zvýšil o zhruba deset procent na 103.000 hektarů. Podle ministerstva to naznačuje, že přibývá farmářů hospodařících v režimu EZ, kteří se zaměřují na pěstování plodin a chov zvířat.

Ke konci roku 2021 hospodařilo ekologicky 4794 farem, meziročně o 2,8 procenta více. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) loni uvedl, že v roce 2022 jich bylo již přes 5000. Podle zprávy je zastoupení EZ v jednotlivých krajích nerovnoměrné a největší obhospodařované plochy jsou jsou v pohraničních hornatých okresech Jihočeského, Plzeňského, Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje. V těchto pěti krajích se nachází téměř 60 procent ploch v EZ. Podle programového prohlášení vlády by se do roku 2030 měla do režimu EZ přesunout čtvrtina zemědělské půdy s důrazem na ornou půdu.

Zpráva uvádí, že ČR patří k zemím s největší průměrnou velikostí zemědělských podniků jak v konvenčním, tak ekologickém zemědělství. Průměrná velikost ekofarem je 116 hektarů. Podle zprávy v ekologickém zemědělství převládají velké podniky a čtvrtina všem farem hospodaří na 80 procentech ploch ekologického zemědělství.

Stejně jako v předchozích letech se v roce 2021 na orné půdě v ekologickém zemědělství nejvíce pěstovaly obiloviny. Zemědělci je pěstovali na 43 procentech orné půdy, nejčastěji pšenici a oves. Na 43 procentech orné půdy se pěstovaly pícniny. Produkce bio obilí v roce 2021 poprvé překonala 110.000 tun.

Na farmách v ekologickém režimu zemědělci chovali téměř 440.000 kusů zvířat. Nejvíce se chovalo skotu, přes 278.000 kusů. Farmáři měli přes 75.000 ovcí. Výrazně přibylo drůbeže, které se chovalo přes 32.000 kusů, meziročně to je o oproti roku 2020 nárůst o 31 procent. Nejvíce se na nárůstu podílel chov nosnic. Prasat bylo v ekofarmách zhruba 2000 kusů.

Dlouhodobě 90 procent produkce masa v bio kvalitě, které je produktem ekologického zemědělství, tvoří hovězí maso. V roce 2021 to bylo 8918 tun, což je z celkové produkce hovězího v ČR 11 procent. V roce 2021 bylo zaregistrování 944 výrobců biopotravin.

Zpráva uvádí, že v zemích střední a východní Evropy lidé za bio potraviny utrácí stále poměrně málo peněz, v ČR se podle posledních dat za rok 2020 útrata pohybuje kolem 22 eur za rok, což je podle aktuálního kurzu zhruba 530 Kč. V Evropě je dlouhodobě nejvyšší spotřeba ve Švýcarsku, kde každý ročně utratil v přepočtu přes 10.000 Kč, v Dánsku přes 9000 Kč a v Rakousku zhruba 6000 Kč.

Zpráva uvádí, že podle odhadů se na spotřebě potravin v EU produkty ekologického zemědělství podílí z pěti procent, v ČR je to méně než dvě procenta.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com