Nacházíme se v Kamenném Zboží asi 3 km od Nymburka ve Středočeském kraji v podniku Montamilk s. r. o., který řídí Ing. Jaroslav Bičák. Společnost Montamilk s. r. o. vlastní rostlinnou i živočišnou výrobu. Rostlinná výroba hospodaří na 1340 ha zemědělské půdy.

          Hlavním důvodem návštěvy tohoto podniku je představení živočišné výroby. Hned po příjezdu nás vítá zootechnička Lenka Brzáková, která společně s hlavním zootechnikem inženýrem Karlem Hronkem zastřešuje živočišnou výrobu. Celou živočišnou výrobu nalezneme včetně sídla v Kamenném Zboží, až na výkrm býků a odchov březích jalovic, který je umístěn na farmě v Benátecké Vrutici.

          Živočišná výroba eviduje 400 krav, 350 jalovic a 100 telat. Společně s výkrmem má podnik zhruba 1200 zvířat. Nalezneme zde převážné zastoupení holštýnského plemene cca 95 %, zbylých 5 % tvoří plemeno brown swiss, které zvedá mléčné složky v mléce. Krávy jsou ustájeny ve dvou stájích. V první stáji nalezneme krávy a jalovice dva měsíce před otelením (zasušené) a individuální prostorný box s hlubokou podestýlkou, kam se kráva převádí těsně před porodem. Druhá stáj je členěna na jednotlivé sekce, z kterých docházejí krávy na dojírnu, včetně krav na rozdoji a krav zánětových.

20151121_160038

Foto č. 1 Tele v individuální boudičce (zdroj: vlastní)

Zootechnika

          Ve stádě neprobíhá přirozená plemenitba, podnik využívá pouze umělou plemenitbu. Kontrolu užitkovosti a inseminaci zajišťuje společnost CRV Czech Republic. Krávy nemají žádné pedometry ani čipy, takže zootechnici vyhledávají říje klasickým způsobem. Celá živočišná výroba je evidována v počítačovém programu Farmsoft.

Telata

          Telata jsou ustájená v individuálních boudičkách. Po porodu se ihned oddělují od matky. Na mléčné výživě zůstávají do 2 měsíců, kde jsou zpočátku jalovičky krmeny mlékem od otelených krav, později mléčnou náhražkou a býčkové odpadním mlékem, které je okyselené zředěnou kyselinou mravenčí. Roztok kyseliny mravenčí a vody se přidává z důvodu prokysání mléka, což prodlužuje jeho trvanlivost a umožňuje zkrmování studeného mléka. Po dvou měsících odcházejí telata na rostlinnou výživu, kde jsou ustájena v přístřeškách po 5 kusech. Po dosažení 300 kg se býci převážejí na farmu do Benátecké Vrutice. Jalovice se převezou do Benátecké Vrutice po zjištění březosti a zpět se vrátí až dva měsíce před porodem.

20151121_154424

Foto č. 2 Brown swiss (zdroj: vlastní)

Dojírna

          V Montamilku s. r. o. mají dojírnu značky Fullwood, která byla instalována před třemi roky. Jedná se o paralelní dojírnu 14 x 14 míst tzv. side by side. Dojí se zde dvakrát denně od 5:00 zhruba do 9:00 hod a od 17:00 do 21:00 hod. Zootechnici na místní farmě nezastávají dojení vícekrát než dvakrát denně, jelikož zastávají teorii, že kráva by měla strávit na dojírně cca 2 hodiny denně maximálně a zbytek dne využít na odpočinek, přežvykování a trávení. Hlavní složky mléka se pohybují ve výší 3,4 % bílkoviny a 4 % tuk. Skladovací technologii představují tři tanky, dva o objemu 5000 l a jeden o objemu 2500 l. V letních měsících se pohyboval denní nádoj okolo 10 000 l, momentální denní dojivost se pohybuje okolo 8 500 l, jelikož letošní sucho se poznamenalo i na živočišné výrobě, přímo na složení kukuřičných siláží, kde chybí velké množství zrna a s tím souvisí i absence škrobu a celková změna složení krmné dávky. Zootechnici již řeší změnu krmné dávky s krmivářkou, která již pracuje na jednotlivých opatřeních, která mají zabezpečit pomalé zvedání denního nádoje.

   20151121_154109

 20151121_165659

Foto č. 3 a č. 4 Dojírna (zdroj: vlastní)

Zajímavost

          Ve stádě v sekci zasušené krávy nalezneme krávu Marušku, která je již po 7 laktaci. Narodila se v roce 2007 a od té doby porodila 7 telat z toho 5 jaloviček. Na třetí laktaci nadojila 10 373 l a na šesté 10 153 l, což je úctyhodný výkon. Momentálně je březí a čeká ji osmý porod.

Závěrem bychom chtěli poděkovat celému týmu Montamilk s. r. o., zvláště pak zootechničce Lence Brzákové, která nám zprostředkovala výklad a prohlídku živočišné výroby. Do budoucna přejeme vysoké nádoje a zdravé stádo.

 

Lucie Rysová