Mléko je stále silně diskutovanou živočišnou komoditou, zvláště jeho cena je často předmětem diskuzí mezi odběratelem a dodavatelem. V lednu 2016 byla průměrná cena za jeden litr mléka 7, 32 Kč. Což je ve srovnání s rokem 2009 optimální, jelikož průměrná cena za rok 2009 se pohybovala okolo 6, 14 Kč/l a v červenci tohoto roku spadla dokonce na 5, 89 Kč/l. Cena mléka je ovlivněna mnoha faktory, jako je vztah mezi odběratelem a dodavatelem, vyjednávací síla obchodních řetězců, současný přebytek mléka v EU, spotřeba mléka a mléčných výrobků, různé druhy embarga, kvalita mléka (obsah tuku a bílkovin), vývoz a dovoz do zahraničí.

V současné době se stav dojnic pohybuje okolo 370. 000 kusů, které vyprodukovaly v lednu 2016 208. 158. 000 litrů mléka o průměrné tučnosti 4, 05 % a průměrném obsahu bílkovin 3, 49 %. Stavy dojnic mají klesající tendenci, avšak s klesajícím stavem roste užitkovost. V roce 2004 byl stav dojnic v ČR 433.288 kusů a průměrná dojivost 6. 006, 2 litrů. V roce 2014 byl stav dojnic již pod hranicí čtyři sta 370. 721 kusů, ale průměrná mléčná užitkovost dosahovala již 7. 704, 8 litrů.

Vývoz v lednu 2016 mléka v cisternách do zahraničí byl 15. 517. 000 litrů. Nákup tepelně syrového mléka ze zahraničí, bohužel nemůže být uvedeny z důvodu ochrany důvěrnosti údajů dle zákona č. 89/ 1995 Sb. o státní a statistické službě. Mléko se nevyváží pouze do EU (Německo, Slovensko, Itálie, Polsko), ale i do třetích zemí. V roce 2015 se mléko a mléčné výrobky vyvážely např. do Libanonu, Bangladéše, Thajska, Srbska, Kolumbie, Pákistánu, Kuvajtu, Malajsie. Předmětem dovozu do těchto zemí bylo hlavně sušené mléko, syrovátka, bílé sýry a eidam. Co se týče dovozu v roce 2015, se nejvíce dováželo z Německa, Polska a Slovenska.

Průměrná cena trvanlivého plnotučného mléka s tučností nejméně 3, 5 % v obalech o objemu do 2 litrů byla 12, 19 Kč, cena u trvanlivého polotučného mléka s tučností 1, 5 – 1, 8 % v obalech o objemu do 2 litrů byla 9, 55 Kč. Spotřeba polotučného mléka přesahuje výrazně spotřebu plnotučného s množstvím 32. 845. 950 litrů, u plnotučného mléka bylo v lednu 2016 spotřebováno 9. 094. 590 litrů.

Pro rok 2015 se odhaduje, že ČR je 133, 5 % soběstačná.

Pro zajímavost uvádíme spotřebu mléka a mléčných výrobků za rok 2014:

Spotřeba mléka a mléčných výrobků v roce 2014 na obyvatele (kg):

Mléko kravské: 236, 4 kg

Mléko kozí: 0, 1 kg

Máslo: 5, 1 kg

Sýry celkem: 12, 8 kg

Sýry tavené: 2. 1 kg

Sýry přírodní: 10, 7 kg

Tvarohy: 3, 8 kg

Lucie Rysová

Zdroje:

Ing. Zdeňka Veselá, Komodnitní karta – dostupná ke dni 11. 1. 2016: Mléko a mlékarenské výrobky: Ministerstvo zemědělství,  dostupné z <http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisne-komodity/mleko-a-mlecne-vyrobky/?pos=0>

Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky, SZIF, listopad 2015, dostupné z <http://www.apic-ak.cz/data_ak/15/k/M/MMV1512.pdf>

Výsledky chovu skotu – 2. pololetí 2015: Agrární komora České republiky, dostupné z <http://www.apic-ak.cz/vysledky-chovu-skotu-2-pololeti-2015.php>

Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků 2016, Agrární komora České republiky, dostupné z <http://www.apic-ak.cz/mesicni-vykaz-o-nakupu-mleka_-o-vyrobe-a-uziti-vybranych-mlekarenskych-vyrobku-2016.php>