Celkový růst objemu mléka v EU by měl v roce 2020 činit přibližně 1,4% a to díky zvýšené užitkovosti o 1,6% podpořené obecně příznivými podmínkami pastvin až do července a dostupným krmivem. Současně se očekává, že počet dojnic dále poklesne o 0,4% a v druhé polovině roku se očekává nárůst objemu porážek. Produkce ve 4.čtvrtletí 2020 by měla být přibližně na stejné úrovni jako loni.

Graf č.1: Predikce vývoje počtu dojnic a užitkovosti v EU-27

Více mléka v roce 2021 a zvýšená poptávka po místním prodeji

Pokud bude počasí v roce 2021 podobné tomu letošnímu, mohla by produkce mléka v EU růst mírným tempem (+0,8%), které ale bude způsobená zvýšením užitkovosti o 1,6%, ale snížením počtu dojnic o 0,8%. Tempo výroby zůstává nejisté, ale vysoká míra růstu v roce 2020 by se v případě pomalého oživování poptávky těžko udržovala.

Tab. č.2:  Predikce vývoje v mléčném sektoru v EU

2020 2021
Užitkovost +1,6% +1,6%
Počet dojnic -0,4% -0,8%
Produkce mléka +1,4% +0,8%

Očekává se, že propuknutí Covid-19 povede k dalšímu růstu přímých prodejů v reakci na zvýšenou spotřebitelskou poptávku po místních potravinách a krátkých dodavatelských řetězcích. Tento trend bude pokračovat i v roce 2021.

Světová produkce roste,  ceny v EU zůstávají celkově stabilní

Navzdory značnému poptávkovému šoku a výrobních omezení způsobených Covid-19, výroba mléka a mléčných výrobků celosvětově roste. Od ledna do června rostla produkce v USA podobným tempem jako v EU. Austrálie se vzpamatovala z loňského poklesu (+5%) a vlivem příznivého počasí se zvýšila produkce mléka v Argentině o 9%.

Navzdory rostoucí celosvětové nabídce mléka, zůstávají ceny v EU relativně stabilní. Cena sušeného odstředěného mléka se od června blíží 2150 eur/t. Rostoucí trend ceny másla v EU přetrvává od poloviny května a na začátku září dosáhl přibližně 3400 eur/t. Ceny sýrů a cena sušeného plnotučného mléka (WMP) byly stabilní – kolem 3000 eur/t pro čedar a goudu a 2700 eur/t pro WMP.

Tab. č.2:  Vývoj cen syrového kravského mléka v EU v roce 2020

 2020 leden únor březen duben květen červen
Cena 35,28 35,18 34,48 33,39 32,39 32,53
rozdíl -1,3% -0,3% -2% -3,1% -1,4% -1,2%
  červenec srpen září říjen listopad prosinec
Cena 32,85 32,98 33,95 34,06*    
rozdíl +1% +0,4% +2,9% +0,3%    

 *odhad

Je pravděpodobné, že sezónní zvýšení cen mléka v EU zůstane pod úrovní loňského roku, protože růst nabídky bude stále silnější než křehké oživení poptávky.

Ing. Marcela Otrubová

zdroj:  Short-term outlook for EU agricultural markets in 2020, Autumn 2020, Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-autumn-2020_en.pdf

foto: pixabay.com