Mléčná farma roku 2020 zná své vítěze! Bohužel se ani napodruhé nepodařilo kvůli epidemiologické situaci uspořádat slavnostní vyhlášení na Skalském dvoře. Přesto se soutěž nezrušila a my tak můžeme poblahopřát všem vítězům i zúčastněným.

Skokan roku

Titul skokan roku v rámci soutěže Mléčná farma roku byl v letošním roce udělován poprvé a cílem bylo ocenit tu farmu, která se v posledním roce meziročně zlepšila nejvíce. Podmínkou bylo přihlášení farmy do soutěže Mléčná farma ve dvou posledních ročnících, což splnilo 86 farem (40 farem v kategorie Čestr a 46 farem v kategorii Holštýn). Posuzována byla u jednotlivých podniků procentní změna u všech šesti hodnocených ukazatelů. Následně u každého parametru bylo mezi podniky stanoveno pořadí podle toho, jak velká byla meziroční procentní změna. U nejvyššího procentního zlepšení získal podnik za každý jednotlivý ukazatel největší možný počet bodů, tj. 86. Vítězem se stala ta farma, která měla součtem za všech šest ukazatelů bodů nejvíce.

Letošním skokanem roku se stala Zemědělská akciová společnost Lípa soutěžící v kategorii Holštýn, u které se zlepšilo všech šest hodnocených ukazatelů a která dosáhla 436 bodů. Mezi ročníky 2019 a 2020 se u společnosti zkrátilo mezidobí z 412 na 404 dní, snížil se průměrný počet somatických buněk z 260 na 204 tis./ml. a tím se zlepšilo (zvýšilo) i lineární skóre somatických buněk. Farmě se též zvýšil obsah tuku a bílkovin v mléce, z 171 na 164 se snížil průměrný laktační den a průměrný nádoj na dojenou krávu se zvýšil z 28,1 na 37,5 kg.

A jak to celé dopadlo?

Výsledky – kategorie ĆESTR (62 farem)
Název společnosti/Farma Body MD PSB LS do 4 T+B Lak.den Nádoj Poř.lak.
Lukrena a.s., Řenče 109 366 145 89 2,30 151,09 30,14 2,36
PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. 108 362 187 60 2,32 148,36 30,55 2,71
Azos s.r.o., Zakřany 103 384 86 94 2,20 162,1 29,47 2,89
ZEOS LOMNICE a.s., VKK Rváčov 103 365 133 92 2,14 152,99 27,86 2,62
Zemědělská a.s., Horní Bradlo, Javorné 102 372 186 88 2,45 152,27 32,12 2,43
Výsledky – kategorie HOLŠTÝN (75 farem)
Název společnosti/Farma Body MD PSB LS do 4 T+B Lak.den Nádoj Poř.lak.
Úněšovský statek a.s., Chrančovice 103 371 161 89 2,70 172,98 37,63 2,36
Farma Hole, Barbora Poláčková 103 388 179 9 2,62 156,69 35,94 2,29
ZD Růžový palouček (Morašice), Újezdec 100 378 215 85 2,81 160,65 39,2 2,34
Družstvo vlastníků půdy Ametyst Statek Dubinka 100 361 123 95 2,41 149,76 31,74 2,10
Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek-Luková 100 385 127 91 2,44 162,19 33,57 1,97

 

zdroj: <https://www.mlecnafarmaroku.cz/vysledky>

foto: pixabay.com