Ministerstvo zemědělství v národních zemědělských dotacích pro příští rok přerozdělí pět miliard korun. To je stejně, jako bylo po posílení dotací v letošním roce a o 1,2 miliardy Kč více, než původně vláda pro letošní rok předpokládala. Do živočišné výroby by mělo jít 3,49 miliardy Kč, do rostlinné výroby 471 milionů Kč, do potravinářství 848 milionů Kč a 194 milionů Kč na další aktivity. Materiál schválila vláda, vyplývá z informací na vládních internetových stránkách.

„V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je tak opět preferována živočišná výroba. Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a která v současnosti ztrácí pozice (chovy prasat a drůbeže), přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách ČR existují,“ informovalo vládu ministerstvo vedené Miroslavem Tomanem (ČSSD).

Na zlepšení životních podmínek v chovech hospodářských zvířat získají farmáři 1,15 miliardy Kč, na podporu kvalitních potravin v režimu jakosti Q CZ pak 420 milionů Kč. V něm jsou například producenti mléka, brambor a drůbežího masa. Více než 1,4 miliardy korun pak bude přerozděleno žadatelům v nákazovém fondu, kterým se snaží stát podporovat činnosti zaměřené na ozdravení chovů.

Potravinové banky získají 83 milionů Kč, na podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti půjde 750 milionů Kč. Na poradenství a vzdělávání naplánovalo ministerstvo přerozdělit 156,4 milionu Kč.

Stát pak nově mezi dotace, zatím s nulovým rozpočtem, zařadil Program pro řešení rizik a krizí v zemědělství. „Program je uváděn bez finančních prostředků, v případě vzniku škod způsobených přírodními pohromami, mimořádnými událostmi, nepříznivými povětrnostními podmínkami a velkými průmyslovými haváriemi bude spuštěn a financován na základě příslušného usnesení vlády ČR,“ uvedlo ministerstvo. Letos například šlo o odškodnění zemědělců po tornádu na jižní Moravě.

Vyčleněných pět miliard je část z dotací, které zemědělci mohou získat. Většina z nich je z EU, kofinancovaných českou vládou. Loni podle údajů Českého statistického úřadu činily dotace na výrobu 32,8 miliardy Kč, předloni to bylo o 1,9 miliardy Kč více.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com