Letošní žně se blíží ke konci, sklidit zbývá ještě zhruba desetinu obilovin. Průměrný výnos nejčastěji pěstované ozimé pšenice činí 6,35 tuny z hektaru, což je meziroční zvýšení o 0,46 t/ha. Průměr všech základních obilovin pak činí 6,06 tuny na hektar, uvedlo ministerstvo zemědělství. Řepky zbývá sklidit ještě 1,3 procenta ploch, průměrný výnos činí 3,42 tuny na hektar, loni to bylo o 0,35 t/ha méně. Stát upozorňuje na zhoršenou kvalitu sladovnického ječmene.

Jihočeští zemědělci sklidili 85 pct obilovin, žně zpomaluje déšť

Na jihočeských polích zbývá sklidit 15 procent obilí a necelé procento řepky. Konec žní je pomalý, protože hodně prší a půda je nasycená vodou.

V místech, která jsou nejvíc mokrá, jde podle ředitelky o dobývání úrody „za každou cenu“, aby se uvolnily plochy pro setí. Zemědělci, kteří ještě nemají hotovo, většinou přejíždějí mezi nedosečenými plochami, jakmile to počasí a povrch dovolí.

„Nejhůře se sklízí polehlé obilí, začínající klíčit v klasech. Navíc mokrá stébla, přilehlá k zemi, nemají šanci proměnit se v kvalitní slámu,“ uvedla Šťastná.
Sklizeň obilovin a řepky v Jihočeském kraji k 24. srpnu 2020:
Plodina Celkově v hektarech Sklizeno k 24. srpnu v hektarech Podíl sklízených ploch v procentech Celkově sklizeno v tunách Průměrný výnos t/ha 2020
obiloviny celkem 129.566,7 109.940,5 84,8 698.898,7 6,36
pšenice ozimá 73.749,9 62.783,6 85,1 426.137,8 6,79
pšenice jarní 1781,7 1092 61,2 6014,2 5,51
ječmen ozimý 15.910,7 15.895,7 99,9 97.385,2 6,13
ječmen jarní 15.394 14.365,8 93,3 80.256,2 5,59
žito 4380,7 3616 82,5 21.970,8 6,08
oves 10.064,1 6119,2 60,8 29.533,7 4,83
triticale 8285,3 6068 73,2 37.600,7 6,2
řepka 38.863,6 38.575,6 99,2 142.108,6 3,68

Zdroj: MZe

Loni získali jihočeští zemědělci při žních ze 130.900 hektarů 733.703 tun obilovin. Průměrný výnos byl 5,61 tuny na hektar.

Sklizeň v Libereckém kraji končí, úroda je lepší než ta loňská

Sklizeň v Libereckém kraji se chýlí k závěru, posekat zbývá necelých 1800 hektarů obilí, což je méně než desetina ploch. Zcela sklizený je zatím v kraji jen ozimý ječmen a také řepka. Výnosy jsou výrazně nadprůměrné. Pomohly deště v květnu a červnu, i kvalita produkce je lepší než loni, zemědělci jsou spokojeni, řekl ČTK Jiří Teplý z Agrární komory pro Liberecko a Jablonecko.

Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2020
plodina rok plocha v ha v tunách průměr t/ha
obiloviny 2020* 18.924 109.307 6,38
2019 20.460 108.267 5,43
2018 20.532 102.922 5,01
2017 21.089 109.856 5,21
2016 20.410 116.415 5,70
2015 21.202 116.517 5,50
2014 21.096 122.216 5,79
2013 21.501 105.398 4,90
2012 21.598 92.967 4,30
2011 22.290 112.212 5,04
2010 22.075 93.375 4,24
2009 23.495 107.348 4,58
2008 26.683 129.169 4,85
2007 26.779 111.769 4,17
2006 24.641 91.092 3,70
2005 26.445 113.539 4,29
2004 25.950 132.325 5,11
řepka 2020* 5047 18.515 3,67
2019 4770 14.533 3,05
2018 5946 20.434 3,44
2017 6097 17.628 2,89
2016 5972 20.170 3,38
2015 5630 19.132 3,40
2014 5886 22.971 3,90
2013 6096 20.699 3,40
2012 6011 16.773 2,79
2011 5274 14.299 2,71
2010 6070 17.060 2,81
2009 6258 19.599 3,13
2008 6360 18.276 2,87
2007 6987 21.141 3,03
2006 5781 17.109 2,96
2005 5051 14.408 2,85
2004 5230 18.491 3,55

*k 24. srpnu sklizeno 90,51 pct. obilí a 100 pct. řepky

Zdroj: ČSÚ, MZe

Na Vysočině je skoro sklizená řepka, obilí zbývá na polích pětina

Na Vysočině dokončili zemědělci do začátku tohoto týdne sklizeň řepky olejné ve čtyřech z pěti okresů. Posledních 150 hektarů řepky zbývalo na Žďársku. Obiloviny jsou posekané z více než čtyř pětin polí v kraji. Dosavadní výnos 6,15 tuny obilí z hektaru je o 0,36 tuny vyšší než celkový loňský výsledek. Sklizeň komplikují časté deště, řekl ČTK ředitel jihlavské agrární komory Vlastimil Vaněk.

Žně na Vysočině letos začaly skoro o dva týdny později než před rokem. Kdy se je podaří ukončit, bude opět záviset na počasí. „Kdyby teď bylo pěkně, tak si myslím, že do deseti dnů by se to dalo sklidit,“ uvedl Vaněk.

Obiloviny letos na Vysočině rostly na 130.000 hektarech polí, posekat zbývá 23.000 hektarů, tedy 18 procent. Nejvyšší výnos, 6,4 tuny z hektaru, mají zatím pěstitelé na Třebíčsku, jimž zůstalo do tohoto týdne obilí na necelé desetině ploch. Nejpomaleji postupují žně na Pelhřimovsku, sklidit tam je ještě potřeba čtvrtinu obilných polí.

Ve Zlínském kraji zbývá sklidit obiloviny z 2,6 pct osetých ploch

Zemědělci mají v kraji pod střechou 97,52 procenta pšenice ozimé, 97,79 procenta pšenice jarní a 96,40 procenta ječmene jarního. Průměrný výnos u ozimé pšenice je zatím 6,48 tuny na hektar, u pšenice jarní 4,86 tuny a u ječmene jarního 5,37 tuny na hektar. Loni byl podle MZe výnos u pšenice ozimé ve Zlínském kraji 6,03 tuny na hektar, u pšenice jarní 4,06 tuny a u ječmene jarního 5,34 tuny.

Sklizeno je v regionu taktéž 95,17 procenta ovsa a 87,52 procenta žita. U ovsa je dosavadní průměrný výnos 3,51 tuny, u žita 4,35 tuny na hektar. Loňské výnosy v regionu byly podle ministerstva u ovsa 3,08 tuny a u žita 4,30 tuny na hektar. Řepku zbývalo zemědělcům v kraji k dnešku sklidit z 0,11 procenta vysazených ploch, tedy ze 14 hektarů.

Sklizeň obilovin a řepky ve Zlínském kraji k 24. srpnu 2020:
Plodina Celkově v hektarech Sklizeno k 24. srpnu v hektarech Podíl sklizených ploch v procentech Celkově sklizeno v tunách Průměrný výnos t/ha 2020
obiloviny celkem 47.553,17 46.312,36 97,39 284.157,46 6,14
pšenice ozimá 32.569,39 31.761,63 97,52 205.967,13 6,48
pšenice jarní 1010,97 988,58 97,79 4805,39 4,86
ječmen ozimý 3458,28 3458,28 100 22.056,22 6,38
ječmen jarní 8448,56 8144,53 96,40 43.757,39 5,37
žito 408,79 357,78 87,52 1554,70 4,35
oves 1152,51 1096,89 95,17 3850,51 3,51
tritikale 504,67 504,67 100 2166,12 4,29
řepka 13.055,00 13.041,08 99,89 39.268,13 3,01

Zdroj: ministerstvo zemědělství

V hradeckém kraji žně hotové z 88 procent, výnosy vyšší o 16 pct

V hradeckém kraji nejvíce pokročila sklizeň ozimého ječmene, který zemědělci sklidili z 93 procent ploch, dosavadní výnos je 6,98 tuny z hektaru proti loňskému výnosu 6,29 tuny z hektaru. U ozimé pšenice, která je tradičně nejpěstovanější plodinou v kraji, farmáři sklidili 88 procent ploch, výnos činí 6,88 tuny z hektaru. Loňský výnos byl 5,87 tuny z hektaru.

Řepky zemědělci v kraji zatím sklidili 86 procent ploch s průměrným výnosem 3,62 tuny z hektaru. Loni výnos řepky činil 3,01 tuny na hektar.

Sklizeň obilovin a řepky v Královéhradeckém kraji v roce 2020:
osev v hektarech 2019 osev v hektarech 2020 výnos t/ha 2019 odhad výnosu t/ha k 15.7. 2020 (ČSÚ) sklizeno ploch v procentech k 24.8. (MZe) výnos t/ha k 24.8. (MZe)
obiloviny celkem 82.625 79.111 5,64 5,84 87,76 6,55
pšenice ozimá 57.816 53.564 5,87 6,11 88,32 6,88
pšenice jarní 2391 1795 3,97 4,75 78,78 4,97
ječmen ozimý 6294 6752 6,29 6,11 92,59 6,98
ječmen jarní 8478 8902 5,10 5,24 90,90 5,54
žito 1987 1880 5,13 5,17 81,86 5,32
oves 2155 2281 3,12 3,52 76,89 4,44
triticale 3504 3937 4,92 5,10 78,00 5,76
řepka 22.470 23.816 3,01 3,09 85,61 3,62

Zdroj: ministerstvo zemědělství (MZe), ČSÚ

Žně v Olomouckém kraji končí, výnosy jsou vyšší než loni

Zemědělci z polí v Olomouckém kraji dosud sklidili 548.538 tun obilí, loni to bylo zhruba 538.000 tun. Řepky mají pod střechou 74.914 tun, loni při větší oseté ploše jí sklidili zhruba 77.000 tun.

Obilí letos zemědělci v Olomouckém kraji pěstují na 89.562 hektarech polí, přičemž sklizeno je 86.346 hektarů. Průměrný výnos obilovin činí 6,35 tuny, loni na konci sklizně byl 5,85 tuny. Řepka letos v Olomouckém kraji pokrývá 23.087 hektarů a sklizeno je 23.058 hektarů při průměrném výnosu 3,25 tuny. Loni zemědělci z jednoho hektaru sklidili 3,06 tuny.

Sklizeň v Olomouckém kraji k 24. srpnu
pšenice ozimá pšenice jarní ječmen ozimý ječmen jarní žito oves tritikale

 

obiloviny celkem řepka
Celkově ke sklizni (ha) 46.366 1510 3121 34.395 1054 1753 1359 89.562 23.087
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 45.965 1012 3116 33.366 850 1236 798 86.346 23.058
Podíl sklizených ploch (%) 99,13 67,03 99,86 97,01 80,63 70,52 58,71 96,41 99,88
Celkově sklizeno (t) 315.900 4794 20.313 192.728 5082 4820 4897 548.538 74.914
Průměrný výnos (t/ha) 6,87 4,73 6,52 5,78 5,98 3,90 6,14 6,35 3,25

Zdroj: MZe

Sklizeň obilí v Moravskoslezském kraji se blíží ke konci

Sklizeň obilí v Moravskoslezském kraji se blíží ke konci, zemědělci už sklidili 54.220 hektarů polí, tedy téměř 90 procent z více než 60.541 hektarů osetých ploch. Průměrný výnos činí 5,8 tuny z hektaru, což je o 0,26 tuny méně, než je celostátní průměr, a o 0,41 tuny z hektaru méně, než se v kraji sklidilo loni. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství.

Zemědělci už v kraji sklidili také všech více než 18.818 hektarů řepky. Průměrný výnos činí 3,09 tuny z hektaru, což je o 0,11 tuny méně než v roce 2019. Oproti celostátnímu průměru je výnos o 0,33 tuny nižší.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com