Podle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 18. 7. 2022 se sklizeň základních obilovin a řepky v 28. týdnu pomalu rozšiřuje na většinu území ČR. Intenzivní pokračování žňových prací komplikuje především počasí, lokálně jejich rychlejší postup komplikovaly bouřky a dešťové přeháňky, místně doprovázené i kroupami. To zpomalilo v mnoha krajích celkový postup žní. Oproti minulému roku, kde byl velmi pomalý začátek žní, je nicméně v druhém sklizňovém týdnu patrný rychlejší průběh sklizňových prací u základních obilovin, a také řepky (tj. k 18. 7. 2022 je sklizeno 14,17 % ploch základních obilovin a 12,27 % ploch řepky, oproti 3,07 % základních obilovin a 1,17 % ploch řepky k 19. 7. 2021).

Průběh sklizně obilovin

K aktuálnímu datu je sklizeno 184,1 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 14,17 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 1 087,30 tis. tun, což je zhruba o 866 tis. tun vyšší množství, než stav zjištěný touto dobou (k 19. 7.) v roce 2021 (bylo sklizeno 221,3 tis. tun). Postup sklizně i letos vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomalejší jsou v Olomouckém a Karlovarském kraji, kde jsou zatím sklizena jen necelá 2 % ploch obilovin a sklizeň řepky zatím nezačala. Nejvíce obilovin je tradičně sklizeno v Jihomoravském kraji (sklizeno 36,99 % ploch obilovin), kde je zhruba z 84,19 % sklizen ozimý ječmen a ze 41,03 % ozimá pšenice. Zhruba v polovině je v tomto kraji sklizeň řepky (sklizeno 49,25 %). Pokročilá je též sklizeň v Ústeckém (33,67 % ploch obilovin) a Zlínském kraji (19,94 % ploch obilovin). Ve Zlínském kraji je sklizeno 50,51 % ploch řepky a v Ústeckém kraji 39,43 %.

Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 18. 7. 2022 činí 5,91 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2021 je aktuálně zjištěný výnos základních obilovin nepatrně vyšší, než výnos zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 19. 7. 2021 byl 5,83 t/ha). Odhad výnosu se bude průběžně zpřesňovat s přibývajícími sklizenými hektary a sklizeným množstvím.

V minulém týdnu pokračovala sklizeň především ozimého ječmene (sklizeno 74,75 % ploch). Sklizeň ostatních obilovin byla stále teprve v počátcích. Pšenice ozimé je zatím sklizeno 10,49 % sklizňových ploch. Oproti loňsku, kdy se sklizeň rozbíhala velmi pomalu (k 19. 7. 2021 sklizeno 1,4 % ploch pšenice ozimé), je však její sklizeň letos více pokročilá. Ječmen jarní je zatím sklizen jen z 2,55 %, což taktéž převyšuje úroveň jeho sklizně v loňském roce (k 19. 7. 2021 sklizeno 1 % ploch jarního ječmene).

Průběh sklizně řepky

K aktuálnímu datu je sklizeno zhruba 42,2 tis. ha (12,27 %) ploch řepky. Produkce řepky dosahuje 129,57 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 3,07 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu řepky jsou v rozmezí 2,87 t/ha v Ústeckém kraji a 4,20 t/ha v Královehradeckém kraji.

V roce 2021 bylo k 19. 7. 2021 sklizeno v ČR celkem 37,96 tis. ha obilovin (3,07 %) s produkcí 221,3 tis. tun a průměrným výnosem 5,83 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene, a to 25,87 tis. ha (23,3 %) s produkcí 155,9 tis. tun a průměrným výnosem 6,03 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 1,17 % ploch (4,02 tis. ha, 11,3 tis. tun) s průměrným výnosem 2,82 t/ha.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com