Díky příznivému vývoji počasí se žňové práce rozšířily do všech krajů, ale jejich průběh je stále pomalejší než v loňském roce. K 29.7.2019 je sklizeno 44,77 % ploch základních obilovin a 67,61 % řepky.

Graf č.1: Porovnání průběhu žní v loňském a letošním roce

Aktuálně je sklizeno celkem 568,7 tis. ha obilovin, což představuje produkci 3160,4 tis tun. I letos jsou v postupu sklizňových prací výrazné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji a na Vysočině, kde zatím nemají sklizeno ani čtvrtinu ploch. Naopak nejrychleji probíhají žně v Jihomoravském kraji, kde mají sklizeno již 72,55 % ploch základních obilovin a v Ústeckém kraji mají sklizeno 71,20 %.

Průměrný výnos základních obilovin vzrostl na 5,56t/ha, což je o 0,26t více než ve stejném období loňského roku. Předpokládá se, že sklizeň základních obilovin bude v letošním roce vyšší o 0,26t/ha a naopak sklizeň řepky nižší o 0,43t/ha.

Ke konci se blíží sklizeň ozimého ječmene, kterého už je sklizeno 97,44 % ploch a předpokládá se, že letošní sklizeň by měla být o 0,80 t/ha vyšší, a to 5,89t/ha. Nejpomaleji probíhá sklizeň ovsa, kterého je zatím sklizeno pouze 5,7 % ploch.

K aktuálnímu datu je sklizeno 256,8 tis. ha (67,61 %) ploch řepky, nejvíce v Olomouckém 86,84 %, Jihomoravském 81,59 % a Ústeckém kraji 80,93 %. Produkce řepky zatím dosahuje 772,0 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 3,01 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu nasvědčují o meziročním propadu produkce o 0,43 t/ha.

Marcela Otrubová

Zdroj:http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/obiloviny/prubeh-sklizne/sklizen-2019/znove-zpravodajstvi-k-29-cervenci-2019.html