Stejně jako loňský rok budou i letošní oslavy konce sklizně díky spolupráci vedení Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové dvoudenní akcí. Milovníci královéhradeckých dožínkových slavností si tak do kalendářů mohou zapsat 15. a 16. září, Šimkovy sady v Hradci Králové

Symbolické poděkování Zemi za úrodu a slavnostní ukončení žní nabídne už v pátek 15. září, pod názvem Den prezentace zemědělství, žákům MŠ a ZŠ možnost zábavnou formou získat vědomosti o pěstování rostlin, chovu hospodářských zvířat a ochraně přírody. Chybět nebude ani výstava hospodářských zvířat a možnost seznámit se s nejnovější zemědělskou technikou. Nově se návštěvníci pátečního Dne prezentace zemědělství mohou od odpoledních hodin těšit na vystoupení hudebních skupin, a to rovnou na dvou pódiích.

Hlavní sobotní dožínkový program 16. září připravil pro návštěvníky, kromě tradiční výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky, ukázky práce s ovčáckým psem, komentovanou přehlídku skotu, divácky atraktivní horse show Haraldos, ukázky tradičních řemesel, westernové ježdění, dožínkové tržiště, prezentaci středních odborných škol zaměřených na zemědělskou a veterinární oblast, ukázky výcviku služebních psů Městské policie, pódium místních akčních skupin a samozřejmě stánky královéhradeckých potravinářů a farmářů včetně stánků s občerstvením.  Chybět v rámci dožínkového programu nebude vyhlášení oceněných zemědělců, potravinářů a studentů středních odborných škol. Návštěvníci nepřijdou ani o ochutnávky regionálních potravin a k dobré náladě zahrají hudební skupiny na několika pódiích rozprostřených do celého areálu Šimkových sadů.

Máme velkou radost, že se nám podařilo díky velkorysé spolupráci Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové udržet dožínkové oslavy opět dvoudenní. Díky tomu můžeme populární formou přiblížit svět zemědělství školní mládeži a v podvečer nabídnout pestřejší společenský program“ pochvaluje si ředitelka regionální agrární komory Hana Pisarčíková a dodává:”Chtěla bych také poděkovat vedení Královéhradeckého kraje, že nás od prvopočátku existence dožínek podporuje a speciálně pak hejtmanovi kraje Martinu Červíčkovi, že opět převzal záštitu nad celou dožínkovou akcí.

Sám hejtman Martin Červíček dožínkovým slavnostem přikládá velký význam: „Královéhradecké krajské dožínky jsou svátkem zemědělství, kdy si připomínáme úspěchy spojené s koncem sklizně, bilancujeme nad výsledky a zároveň oceňujeme důležitou a nezastupitelnou práci zemědělců, za kterou jim patří uznání a respekt. Náš kraj je jedním z významných zemědělských regionů České republiky, a je nezbytné, abychom zdejší zemědělskou produkci co nejvíce podporovali. Mám proto obrovskou radost, že Královéhradecký kraj je i letos hlavním partnerem krajských dožínek a těším se v září v Šimkových sadech se všemi na viděnou,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Společenský význam dožínek pro město Hradec Králové a zejména pak jejich atmosféru v Šimkových sadech oceňuje i primátorka města Pavlína Springerová: ”Královéhradecké dožínky jsou jednou z největších akcí v Hradci Králové, kterou každoročně navštěvují tisíce lidí a město je jejím tradičním partnerem. Pro zemědělce jde o oslavu na konci sklizně, v Hradci tato událost symbolicky uzavírá sezonu velkých open air akcí. Šimkovy sady poskytnou této události krásné prostředí, které umožní spojit kulturní a společenský program s ukázkami zemědělců a chovatelů.

foto: redakce