Již po druhé se mladí chovatelé a studenti se zájmem o péči o zvířata a výstavnictví sešli na letním školení. Tentokrát je hostil Školní statek Středočeského kraje v Poděbradech, kam se sjeli nejen příznivci holštýnského plemene, ale také zástupci českého strakatého skotu, jersey a brown swiss. Školení se účastnilo celkem 27 studentů.

Den první – bedding a mytí jalovic

První den byl ve znamení představení výstavnictví v podobě přednášky, které se zhostili Michaela Plotová a Kateřina Cihlářová. Po obědě již následovala první práce na statku, kde studenti ve třech skupinách soutěžili v beddingu, čili přípravě podestýlky pro jalovice a následně se ujali mytí jalovic. Celého školení se ujal Vki Singh, italský odborník s mnoha zkušenostmi, který připravuje studenty po celém světě.

Den druhý – fiting

Den druhý patřil nejen opětovnému mytí, ale zejména fitingu, při němž se účastníci učili správně jalovice ostříhat, u holštýnského plemene také umění „načesat“ topline. Pracovalo se na dvě party, přičemž na druhou skupinu čekala zajímavá ukázka hodnocení kvality krmné dávky, kterou připravil Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., ředitel společnosti Schaumann, s.r.o., která se stala hlavním partnerem Junior teamu holštýnského skotu. Část studentů zvládla také přednášku Ing. Jana Kocmánka k reprodukci.

Třetí den – hodnocení exteriéru a soutěž ve vodění

Čtvrteční den zahájily přednášky o hodnocení exteriéru. První přednášky za holštýna se ujal Ing. Ladislav Vondrášek, hlavní bonitér plemene, za plemena jersey a brown swiss hovořil Ing. Petr Zajíček ze Svazu chovatelů málopočetných dojených plemen a za české strakaté plemeno ředitel Svazu Ing. Pavel Král. Následovala praktická ukázka na školním statku.

Závěrem celého školení byla soutěž studentů ve vodění zvířat ve třech kategoriích. V kategorii dětí nakonec nebylo poražených. Pro Vkiho Singh byli vítězové všechny čtyři děti, které se zúčastnily, přestože mají ještě co zlepšovat.

Kategorie Juniorů do 20 let se účastnilo 12 studentů, z nichž nejlépe předvedla jalovičku Věra Zaoralová, druhé místo obsadila Lucie Hrdličková a třetí místo patří Martinu Hřebcovi.

Mezi nejstaršími juniory do 26 let se na první příčku dostal Vratislav Kříž, druhé místo obsadila Vanda Keřková a třetí místo patří Vendule Kourkové.

Všem vítězům patří velká gratulace a všem účastníkům děkujeme za píli a zápal pro věc, kterou ocenil i sám školitel Vki Singh.
Poděkování patří také celému týmu, který se pilně staral o průběh celé akce a přípravu jaloviček před akcí, pomocníkům, jednotlivým svazům za pomoc při organizaci akce, ČMSCH a.s. a v první řadě také Školnímu statku v Poděbradech a SZeŠ a SOŠ Poděbrady. Záštitu nad celou akcí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Text a foto: Svaz chovatelů holštýnského skotu