Červené, oteklé vemeno nemusí vždy znamenat infekci, ale „pouze“ zánět, který nevyžaduje antibiotickou léčbu. Zánět se často nerovná infekci a správné rozpoznání může často ušetřit čas a náklady spojené s používáním antibiotik. Pokud spatříme známky zánětu, máme několik možností: U případů mírné až středně závažné mastitidy pomáhá kultivace na farmě identifikovat správná zvířata k léčbě, protože ne vždy jsou antibiotika tím správným řešením. Důležitá je též podrobná evidence z důvodu sledování časové recidivy mastitid u daného zvířete a pak je na zvážení případné vyřazení. A v neposlední řadě je důležité vytrvat do konce ochranné lhůty, pokud je již léčba antibiotiky zahájena a kráva stále vykazuje příznaky mastitidy.

Celý text:

Think you have got a mastitis case? Antibiotics might not be the solution.

 

foto: pixabay.com