Globální změny klimatu a možný podíl člověka na těchto změnách vzbuzují velký zájem mezi odborníky i laiky. Chov přežvýkavců a zejména krav je jednou z činností lidí, která se významně podílí na produkci skleníkových plynů. Běžná dojnice může denně vyprodukovat až okolo 500 litrů metanu, plynu s výrazným skleníkovým efektem. V posledních letech bylo provedeno množství pokusů, jak tuto produkci snížit. Doposud však nebyl nalezen účinný postup, který by bylo možné uplatnit v praxi.

V laboratořích a na pokusech s živými zvířaty náš tým vědců ověřoval, zda je možné u krav snížit produkci metanu podáním směsi rostlinných látek, které by v bachoru dojnice zpomalily činnost mikroorganismů zodpovědných za produkci metanu. Ve směsi byly zastoupeny převážně silice, např. thymol z tymiánu a eugenol z hřebíčku, což jsou látky člověkem běžně využívané a jsou tedy považovány za bezpečné.

Vyšší koncentrace směsi (600 mg/l) v laboratorních testech snížily produkci metanu, nicméně toto snížení bylo doprovázeno sníženou stravitelností krmiva a nižší efektivitou fermentace. V pokusu s 30 dojnicemi směs rostlinných látek (1,2 g/dojnici/den) také nepřispěla k lepšímu trávení. Naopak u těchto krav byla snížena produkce mléka i obsah tuku v mléce.

Celkově výsledky pokusu naznačily, že by přidávání zvolené směsi rostlinných látek do krmiva nemělo žádný příznivý vliv na bachorovou fermentaci. Otázka, jak úspěšně snížit produkci metanu, tak stále zůstává nezodpovězena.


Spoluautor vědecké práce:

Ing. Miroslav Joch, Ph.D. ( Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů)

JOCH, M. – **KUDRNA, V. – HAKL, J. – BOŽIK, M. – HOMOLKA, P. – **ILLEK, J. – **TYROLOVÁ, Y. – **VÝBORNÁ, A. In vitro and in vivo potential of a blend of essential oil compounds to improve rumen fermentation and performance of dairy cows. Animal Feed Science and Technology , 2019, roč. 251, č. 2019, s. 176-186. ISSN: 0377-8401.

Původní článek v plném znění naleznete zde:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840118311726

foto: pixabay.com

zdroj: https://www.af.czu.cz/cs/r-6781-veda-a-vyzkum/r-15265-aktuality-vav/kravy-na-stk.html