Vepřové maso patří mezi nejvíce konzumovaná masa jak u nás, tak ve světě. Celosvětová produkce vepřového masa se pohybuje kolem 88 mil. tun masa což je zhruba 1,2 miliardy zvířat. Přes 50% celosvětové populace prasat chová Čína, 20% se chová v zemích EU a 10% v USA. Mezi největší chovatele v Evropě patří Německo, Španělsko, Polsko, Rusko nebo Francie.

 

Vývoj stavu chovaných prasat v ČR

Stavy prasat v ČR mají klesající tendenci jak je patrné z následujícího grafu. Z původně 4,67 mil. chovaných prasat v roce 1990 poklesly stavy během posledních 28 let pouze na 1,5 mil.prasat chovaných v minulém roce. Obdobně klesaly i stavy prasnic, jejichž počty se snížily z téměř 330 tis. v roce 1992 na pouhých 91 tis. v minulém roce.

 

Graf č.1: Vývoj počtu prasat v období 1998 – 2017

pocet-prasat

 

Vývoj cen vepřového masa

Ceny jatečných prasat za třídy S-T se v průběhu 35. týdne zvýšila o 0,28Kč/kg JUT na 37,78 Kč a ve 36.týdnu se cena moc nezměnila a dostala se na hodnotu 37,91 Kč/kg JUT. Do třídy SEU bylo zařazeno 99% za průměrnou cenu 38 Kč/kg JUT, což je o 0,10 Kč/kg méně než v 35. týdnu. V období od 1. do 36. týdne 2018 dosahovala průměrná cena za kg JUT 35,46 Kč, to je o 7,94 Kč/kg méně než za stejné období v roce 2017. Během 35. a 36. týdne se selata o průměrné hmotnosti 18,8kg  prodávala za 1010 Kč/ks. Porážková hmotnost prasat se pohybovala v rozpětí od 87 do 109kg. V nejvíce zastoupené tř. E byla porážková hmotnost 92 kg. Rozdíl v cenách vyplácených minulý a letošní rok je patrný z následujícího grafu.

 

Graf č.3: Průměrné ceny JUT jatečných prasat tř. SEU v Kč/kg za studena v roce 2017 a 2018 v období od 22. do 35. týdne

ceny-veproveho

 

Graf č.4: CZV jatečných prasat v živém a v JUT (odp. klasifikaci SEU Kč/kg ž. hm.)

czv

 

Vývoz a dovoz vepřového masa

V červenci se dovezlo do ČR 21 739,9 t vepřového masa za 52,99 Kč/kg v celkové hodnotě 1 151 884 tis. K největším dovozcům patří Německo, Španělsko, Polsko, Belgie, Rakousko a Nizozemsko. Naopak vyvezeno bylo v červenci z ČR 2 168,2 t za 46,45 Kč/kg. Nejvíce vepřového se vyvezlo na Slovensko (1495,7 t) a 23,5 t bylo vyvezeno i do Vietnamu.

 

Situace v EU

Průměrná cena JUT v 36.týdnu v zemích EU byla 153,62 euro/100 kg. Česká republika ze všech členských zemích zaujímá 8.místo odzadu s cenou 152,63 euro/100 kg. Ještě nižší cenu za vepřové ve třídě S než u nás mají v Polsku, Litvě, Francii, Belgii, Dánsku, Irsku a Nizozemsku. Ve třídě E zaujímá ČR dokonce 6.místo odzadu s cenou 148,98 euro/100 kg a hned na dalším místě je průměrná cena 149,08 euro/ 100 kg.

Marcela Otrubová

zdroj:

http://eagri.cz/public/web/file/554570/Situacni_a_vyhledova_zprava_Veprove_maso_21017.pdf

https://www.czso.cz/documents/10180/45994633/2701421701.pdf/b508905e-6fae-4715-aa34-6e92928221d5?version=1.0

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F03%2F1537264659597.pdf