Jihočeští zemědělci dokončují sklizeň kukuřice na siláž, kterou letos pěstovali na necelých 29.000 hektarech. Zároveň zakládají porosty ozimých obilovin pro příští sklizeň. Výnosy kukuřice sklízené nazeleno jsou meziročně poloviční i třetinové, i kvůli suchu. Jihočeské zemědělské podniky čekají za letošní rok v mnoha případech ztrátu. Výkupní ceny obilovin a olejnin meziročně klesly o polovinu a jejich odbyt na unijním trhu, kvůli dovozům z Ukrajiny, vázne. ČTK to dnes řekla ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.

Při sklizni kukuřice na siláž a při setí neměli zatím zemědělci zvýšené náklady na práci strojů ani lidí v podmáčeném terénu. „Delší období beze srážek a poměrně vysoké teploty ale vysušily půdu do té míry, že rychle poškozuje kovová dláta, radlice, lopatky a další součástky zemědělské techniky, používané k její posklizňové a předseťové přípravě,“ uvedla ředitelka.

Pozdější setí a sucho v první polovině prázdnin se negativně podepsaly na výnosech kukuřice sklízené nazeleno, to znamená jejích porostů určených k silážování. Dosahují pouze třetinové, někde poloviční úrovně ve srovnání se sklizní loňskou.

„Výška porostů i kvalita palic se liší v závislosti na půdních a klimatických podmínkách i na agrotechnických opatřeních a odrůdách. Všeobecný nedostatek siláže, která je hlavním krmivem pro dojnice a slouží též jako ‚palivo‘ pro bioplynové stanice, vede k růstu její ceny oproti loňsku. Podniky bez dostatečných rezerv musí buď za vyšší ceny siláž dokupovat nebo redukovat stavy dojnic. O zvýšené poptávce svědčí i dříve nevídané inzeráty na sociálních sítích,“ řekla ředitelka.

Řada jihočeských zemědělských podniků čeká oproti loňskému ziskovému roku ztrátu nebo takzvanou černou nulu, kdy výnosy jen mírně přesahují výdaje. Agrární komora odhaduje, že nejhůř na tom budou zemědělci, kteří loni na podzim podlehli obavám z nedostatku minerálních hnojiv a předzásobili se jimi za přemrštěnou cenu. „Toto navýšení stejně jako vysoké ceny energií, pohonných hmot a dalších výrobních nákladů se jim nepodařilo promítnout do ceny produkce. Výkupní ceny obilovin a olejnin meziročně poklesly o polovinu a jejich odbyt na unijním trhu kvůli nekontrolovaným dovozům z Ukrajiny povážlivě vázne. Také cena mléka od počátku roku klesá a pomalu atakuje hranici rentability pro prvovýrobce,“ uvedla Šťastná.

Na zisk mají naději vedle prodejců siláže také pěstitelé máku nebo brambor, ovšem jen za předpokladu, že docílí nadprůměrných výnosů, míní komora. V odvětví se čeká problém s cash flow. „Platební agentura SZIF i ministerstvo zemědělství zavádějí nový dotační systém. Struktura dotačních opatření je nově nastavená v neprospěch produkčních zemědělců. Celému sektoru se sníží ziskovost a konkurenceschopnost vůči kolegům z většiny členských zemí EU kvůli zvýšeným daním z nemovitostí a z důvodu krácení národních dotací,“ uvedla Šťastná.

zdroj: ČTK
foto: pixabay.com