Skot, ovce, drůbež, prasata nebo koně? V dnešní reportáži rozhodně ne. Představíme Vám firmu, která nejenže se stará o přírodu v Jižních Čechách, ale chová i takovou malou raritu, a to amerického bizona.

Vznik firmy Agrowald se datuje do roku 1993, kdy se několik zemědělců a lesníku rozhodlo navázat na tradici rodu Rožmberků a Buqoyů. Tradice si klade důraz na systém komplexního hospodaření, kdy se jeden vlastník stará o pole, les i lov. Dříve tomu tak bylo na každém velkostatku, který komplexně zajišťoval veškeré činnosti v krajině, ať už ve vlastnictví církve, státu nebo šlechty. Tato vzájemná harmonizace se zalíbila i několika odborníkům ze zemědělské a lesnické sféry, a proto se na počátku devadesátých let rozhodli založit výše zmíněnou společnost a začít obdobným způsobem hospodařit. Základními pilíři se na počátku staly dva privatizované statky, a to Statek Přízeř poblíž Rožmberku nad Vltavou a Zemědělské služby Vyšší Brod.

10552357_737302692996155_869994889283678086_n

received_10210275444592015

14064209_1142996542426766_1193375429513980612_n

Jméno AGROWALD pochází z německého jazyka a v překladu znamená pole/les.

V současné době zajišťuje AGROWALD komplexní služby pro vlastníky lesa, což jsou privátní vlastníci, obecní lesy a také státní lesy, které mají podstatné zastoupení. Hlavní prioritou na poli lesnictví jsou získané zakázky od Lesů České Republiky s.p. a Vojenských lesů a statků s.p. zvláště na území Jižních Čech. V roce 2009 se firma rozrostla. Připojila se k ní lesní velkoškola Červený Dvůr s produkční plochou přes 30 hektarů a roční produkcí okolo 1 milionů sazenic.

K lesnictví neodmyslitelně patří myslivost, které je již od založení firmy dáván patřičný význam.

Rozsáhlý revír čítá téměř 4000 hektarů.

Na této ploše se vyskytuje hojně zvěř černá, mufloní, srnčí, jelení i daňčí. Honitbu také doplňují dvě obory s jeleny, muflony a daňci. Revír a zvěř v podhůří Šumavy láká i lovce. Ty do AGROWALDU jezdí z celého světa, zvláště pak z Německa, Rakouska, Itálie, Švédska, Ruska a Baltských republik.

2005-10864

fullsizerender2

Komplex lesnictví a myslivosti je doplněn samozřejmě i zemědělstvím. Firma hospodaří na 1700 vlastních i pronajatých hektarech, které jsou v systému ekologického zemědělství.

Důraz je kladen na extenzivní podhorské hospodaření.

Na pastvinách se celoročně pase 500 kusů masného skotu plemene charolais a masný simentál. Ostatní pole, která nejsou určena k pastvě, se využijí jako louky. Pouze několik desítek hektarů je orná půda, která slouží pro produkci jetele. Produkce hovězího masa není jediná činnost firmy na poli zemědělství. Dále nabízí i klasické služby jako je mulčování, doprava, sklizeň luk, zimní údržba komunikací atd. Středisko ve Vyšším Brodu disponuje i prostory pro skladování obilí. Poslední, co stojí za zmínku v sekci zemědělství, je bioplynová stanice v obci Kyselov, kterou již několik let AGROWALD provozuje. Stanice má výkon 850 kW a funguje na bázi travní senáže.

20170623_104855

Specialitou firmy je chov bizona amerického. Jak jistě všichni víte, jedná se o největšího suchozemského savce původem ze Severní Ameriky. Před cca 200 lety obývalo americké prérie asi 40 milionů bizonů. Vliv člověka byl bohužel neúprosný a bizon byl v 19. století téměř vyhuben. Naštěstí včasná ochranná opatření tuto hrozbu zastavila.

Malé stádo nalezneme právě i v AGROWALDU, kam si první dva bizony přivezli před 15 lety ze zoologické zahrady. Nyní stádo čítá 24 matek, 6 telat a jednoho býka. Plemenný býk pochází z ohrady Česká Sibiř a ke stádu se připojil v roce 2014. Firma AGROWALD si bizony velmi pochvaluje. Dle jejich názoru to jsou nenáročná zvířata obdobná jako masný skot. Stádo je celoročně umístěno na pastvě, která bohatě vystačí ke krmení přes léto, občas se k ní přidá i oves nebo jablka. Během zimy bizoni vyžadují suché kvalitní seno. Pozoruhodné jsou hmotnostní rozdíly mezi krávou a býkem. Kráva dosahuje hmotnosti okolo 550 kg, býk až 1100 kg. Bizon je po celém světě chován pro maso. V AGROWALDU je tomu jinak! Stádo bizonů má zde přirozený vývoj. Nejedná se o žádný cílevědomý chov.

Bizoni zde byli pořízeni hlavně pro radost, případně jako atrakce pro děti. 😉

10273555_737302086329549_3574594619375605175_n

15217_737301209662970_4031140638588719242_n

p1050624

15134761_1227201284006291_6699537136692871172_n

Závěrem…

Velmi děkujeme za spolupráci firmě AGROWALD! Doufám, že i do budoucna bude firma pokračovat v propojení lesnictví, myslivost a zemědělství. Přejeme i do dalších let hodně telátek od bizonů, příznivé počasí do zemědělství a mnoho úlovků v rámci myslivosti.


Text:
Lucie Rysová – Agropress.cz
Martin Urbanec – AGROWALD