Aktivita hrabošů v dubnu klesla, jejich intenzita ale stále dosahovala čtyřnásobku tzv. prahu škodlivosti. ČTK to sdělila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková. V průměru bylo v ČR 217 aktivních nor na hektar. Nejvíc hrabošů bylo v porostech řepky, vojtěšky nebo jetele, nejméně pak v obilninách. Mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha ČTK řekl, že počty hrabošů jsou letos podobné jako loni.

Zejména řepka představuje riziko, z ní se mohou hraboši šířit do nových míst. „V současnosti je patrný pokles početnosti hraboše ve všech krajích. Potenciál pro nárůst však evidujeme v kraji Vysočina, dále též v Olomouckém a Jihomoravském kraji, zde se prahy škodlivosti pohybují stále na úrovni šesti až osminásobku prahu škodlivosti,“ uvedla Kršková.

Na místech, kde loni byl výskyt hraboše extrémní, by se letos tato situace opakovat neměla, naopak v lokalitách, kde populace nepřesáhly desetinásobek prahu škodlivosti, se dá přirůstání počtů letos očekávat. Podle Píchy stále trvá nebezpečí, že letošní škody budou stejně velké nebo větší než loni. „Z hlediska oblastí se rozšířil z Moravy a Vysočiny dále do Čech a výrazně vyšší množství nor se vyskytuje i ve středních, jižních a východních Čechách. Bohužel se již dvakrát propásla šance efektivně regulovat výskyt tohoto polního škůdce,“ dodal mluvčí.

Ústav loni v létě povolil rozhoz jedu na povrch půdy na velké části území ČR. Ministerstvo zemědělství ale po vlně kritiky ze strany ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo. Později se po plošné aplikaci jedu na Moravě našlo skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy zbytky jedu prokázaly.

V lednu se objevily informace, že ve Slezské nemocnici v Opavě se za posledního půl roku léčilo šest pacientů s nebezpečnou krvácivou horečkou. Obvykle to byl jeden až dva případy za rok. Závažné virové onemocnění přenášejí na člověka jen drobní hlodavci.

Pracovníci ÚKZÚZ zatím zkontrolovali zhruba 113.500 hektarů půdy, na 89.700 hektarech je kalamitní výskyt hrabošů. Zemědělci na nich můžou aplikovat prostředek na hubení hlodavců přímo na půdu. „Zatímco v letních měsících nebyla aplikace na plochu povolena, nacházeli aktivisté ‚desítky‘ uhynulých zvířat. V letošním roce, i přes krátkou dobu, bylo ohlášeno a realizováno přes 200 aplikací rozhozem na plochu a více než 100 aplikací ve zvýšené dávce do nor. Přesto nebyly hlášeny žádné případy otravy necílových organismů,“ upozornil Pícha.

Nařízení, kterým letos stát aplikaci jedu rozhozem povolil, podle něj navíc není vhodné. „Pro aplikaci na povrch je vhodné pouze krátké období v době, kdy pozemek není zcela bez porostu, ale zároveň nesmí být porost plně zapojen, aby granule mohly dopadnout na zem. Do vzrostlých porostů je tedy neúčelné přípravek aplikovat. Zemědělcům tedy nezbývá nic jiného, než doufat, že skutečně dojde k již více než rok slibovanému zhroucení populací hraboše,“ uzavřel mluvčí.

zdroj: ČTK

foto: pxhere.com