Také máte pocit, že nejvíce funkční řešení se zdají být až moc jednoduché? Ptáte se, proč s tím nikdo nepřišel už dávno? Zároveň je ale pravda, že za tím „jednoduché“ se většinou skrývá důkladná práce v terénu, která nakonec pomůže oddělit zrno od plev a přijít s něčím, co ušetří čas, energii a peníze nejenom sobě, ale i kolegům v oboru.

Minulý týden jsem měla příležitost se seznámit s Bc. Dominikou Sokolovou, zakladatelkou aplikace Funkční evidence stáda (FESTADA).

  • Co bylo hlavní myšlenkou k vytvoření funkční evidence stáda?

Od mala jsem se pohybovala v chovu ovcí, protože babička s dědou založili jednu z nejúspěšnějších farem v ČR s ovcemi Suffolk. Vystudovala jsem střední zemědělskou a odbornou střední školu v Poděbradech, kde jsem se seznámila i s chovem skotu. Poté jsem si splnila sen a nastoupila na Mendelovu univerzitu v Brně na obor zootechnika, kde jsem získala bakalářský titul. Mimo zaměření obecné zootechniky jsem se věnovala chovu ovcí, protože zaměřením mé bakalářské práce byla inseminace ovcí plemene Lacaune. Při výzkumu pro bakalářskou práci jsem si potvrdila moji dosavadní myšlenku, že v České republice neexistuje nástroj pro vedení inovativní evidence ovcí a koz. Dva roky jsem strávila vymýšlením a testováním programu, který by posunul chovatelství do 21. století. Když jsem nastínila, že vzniká nová evidence ostatním chovatelům při běžných rozhovorech, tak jejich zájem byl pro mě nečekaný. Před rokem jsem tak jela poprvé prezentovat svoji evidenci na první farmu, kde jsem se utvrdila v tom, že bych takto mohla pomoci celému českému ovčáctví. Od nápadu ke skutečné aplikaci však byla dlouhá a trnitá cesta, na které mě utvrdili, že jdu dobrým směrem i výhry v podnikatelských soutěžích, když jednu z nich pořádala i má Alma Mater. V současné době pokračuji na navazujícím magisterském studijním programu zootechnika, ve kterém se opět specializuji na reprodukci ovcí.

  • Co chovatelům přinese zavedení Funkční evidence stáda neboli FESTADA?

Ačkoli se to nemusí zdát chovatelství ovcí a koz v České republice upadá, a jedním z důvodů jsou vysoké nároky na evidenční a administrativní činnosti. Protože jsem se pohybovala v chovu ovcí od útlého věku a na mnoha různých farmách, tak, mi bylo známo, že po moderní evidenci chovatelé touží již bezmála 10 let. Farmáři chovají ovce většinou jako zájmová zvířata a chovatel ovcí musí na své farmě obstarávat naprostou většinu činností sám a na tvorbu kvalitní interní evidence již nemá časový prostor.

I v roce 2021 velká většina chovatelů eviduje svá zvířata pouze na papíře, což je z hlediska kvalitní chovatelské, a především šlechtitelské práce nejméně efektivní řešení. FESTADA je chovatelovou pravou rukou, protože ve vteřině zobrazí veškeré informace o celém stádě i o konkrétním zvířeti kdekoli a kdykoli bez složitého vyhledávání. Aplikace umí z nahraných dat dělat průřezové a statistické výpočty, které chovatel maximalizuje při dlouhodobém používání.
  • Co byl pro chovatele největší problém než vznikla FESTADA?

Chovatelům nejvíce chyběla právě taková aplikace, která by vycházela z jejich požadavků. FESTADA klade důraz na 100 % využitelnost jejich funkcí a neustálého vývoje tak, že je tvořena od chovatelů pro chovatele. Při tvorbě připouštěcích plánů musel chovatel vyhodnocovat příbuzenské vazby ručně, dnes to za něJ jednoduše udělá FESTADA, a to včetně výpočtu koeficientu příbuznosti. Dále chovatel nemohl aktivně reagovat na akutní situace ve stáji, protože veškeré informace a data měl uložena, pokud je vůbec měl, daleko a nepřehledně ve své kanceláři. Pokud by měl chovatel vést opravdu precizní evidenci bez pomoci inovativních softwarů, strávil by nad touto činností desítky a stovky hodin, které si nemůže dovolit vyčlenit, protože tento čas je více potřebný ve stáji přímo při práci se zvířaty

  • Lze někde vidět použití aplikace v praxi?

První představení aplikace proběhlo na Ovčáckém dnu na Levandulové farmě Bezděkov. Další představení proběhne dne 21. 8. 2021 na odborném semináři s tématem Digitalizace stád. Seminář pořádám ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a podrobnější informace o semináři včetně programu představíme v následujícím článku. Registrační formulář na seminář Digitalizace stád ZDE. Poté ve dnech 5. 9. 2021 – 8. 9. 2021 proběhne představení aplikace v rámci mezinárodního veletrhu pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH 2021 v Brně.

 

Úvodní foto: vlevo Denisa Zahradníčková (manažerka firmy), vpravo zakladatelka Bc. Dominika Sokolová