Tvůrci projektu InterSucho, který je službou zemědělcům, chystají v polovině roku spuštění portálu Agrorisk. Díky modelům dokážou předpovědět, jaké hrozí porostům riziko od biotických i abiotických činitelů. Tedy jaké je riziko chorob a škůdců a také meteorologických extrémů, jako jsou mrazy, silný vítr či kroupy, řekl dnes bioklimatolog a jeden z tvůrců projektu Zdeněk Žalud.

Na projektu InterSucho se podílí Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Mendelova univerzita v Brně a slouží primárně k tomu, aby zemědělci měli přehled o tom, jaké jsou vláhové podmínky a jaká je předpověď pro dalších devět dnů. Díky tomu si mohou lépe naplánovat práce v porostech. Agrorisk má pomoct ještě lepšímu plánování, také poskytne předpověď na devět dnů.

„Chceme poskytnout včasnou výstrahu, aby se dala dělat včasná operativní opatření a aby na to mohla reagovat i státní správa. Protože když se reaguje, až když problém přijde, je pozdě,“ řekl Žalud.

Zemědělec bude mít na webu možnost sledovat rizika v každém katastru pro konkrétní plodinu nebo může sledovat hrozbu konkrétních chorob a škůdců. „Uvidí jednoduchý semafor, kde zelená znamená nulové riziko a čím červenější, tím větší riziko,“ vysvětlil Žalud. Vybídl zemědělce, aby pomohli web ještě doplnit tím, že nahlásí škůdce a choroby, se kterými se potýkají a s nimiž zatím tvůrci nepočítali.

Do modelu, který riziko počítá, vstupují informace o tom, kde se co pěstuje, jací škůdci se kde mohou vyskytovat a jaké jsou meteorologické podmínky pro případné šíření.

Zemědělcům se tak v době rychle se měnících klimatických podmínek nabízí další nástroj, jak lépe plánovat různé činnosti. Na trhu působí i komerční firmy, které pěstitelům pomáhají se zaváděním moderních technologií jak pro práci přímo na polích, tak pro sledování stavu porostů a plánování prací.

Autor: Zdeněk Meitner, ČTK

Foto: pixabay.com