Farmáři asi budou muset vést nejen evidenci hnojiv, ale i výnosů sklizených plodin. Pokud hospodaří na více než 200 hektarech, budou muset evidenci vést v elektronické podobě. Sedmiletá lhůta na uchovávání evidence se nemění. Novinky zavede od roku 2022 vládní novela o hnojivech, kterou Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování.

Údaje z jednotné elektronické evidence budou mít k dispozici Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní zemědělský a intervenční fond a Český statistický úřad. Podle vlády se tak kontroly zefektivní a zpřesní, protože odpadne přepisování papírových evidencí nebo zpracování dosavadních různých elektronických forem evidence, které už používají čtyři pětiny zemědělců.

Poslanec ANO Josef Kott se postavil proti tomu, aby se povinnost vést elektronickou evidenci vztahovala jen na velké farmy. Podle něj by se měla vztahovat i na farmy o výměře nad 20 hektarů. Poslanec to zdůvodnil tím, že by se používání chemických hnojiv dostalo pod větší kontrolu.

Zemědělci po zavedení jednotné elektronické evidence hnojení už nebudou muset odevzdávat výkazy o spotřebě hnojiv, což odbourá jednu z jejich byrokratických povinností.

Další poslanec ANO David Pražák navrhl novelou uložit Státnímu pozemkovému úřadu zajistit výstavbu státních závlahových a protierozních staveb a zařízení. Zdůvodnil to potřebou omezit následky sucha. Platný zákon umožňuje úřadu pouze s těmito stavbami a zařízeními hospodařit, podotkl poslanec.

Exministr zemědělství Petr Bendl (ODS) upozornil na možný zákaz hnojení neupravenou močovinou. Podle Bendla by to znamenalo zásah do hospodaření mnoha sedláků, kteří chovají dobytek, a nutnost větší poptávky po hnojivech z produkce holdingu Agrofert. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) slíbil záležitost ještě projednat ve sněmovním zemědělském výboru.

Novela vychází z nového unijního nařízení a má upravit seznam přípravků používaných ke hnojení. Norma zavádí pojem „rostlinný biostimulant“, který nahrazuje pojem „pomocné rostlinné přípravky“. Rostlinný biostimulant je výrobek, jehož funkcí je stimulovat vyživovací procesy rostliny za účelem zlepšení jedné nebo více z jejích charakteristik.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com